Kezdőlap

Weiss Berthold (Pest, 1845Bp., 1915. márc. 11.): gyáriparos, közgazdasági író. 1871-ben kereskedelmi pályára lépett, 1876-ban tőzsdebírósági tag. Az 1880-as évek közepén öccsével, ~ Manfréddal együtt Bp.-en konzerv-, ércáru- és tölténygyárat, Vácon kötszövő gyárat alapított. Több pénzintézet vezetésében vett részt. Elsőnek kezdeményezte a vidéki takarékpénztárak központi jelzálogbankjának alapítását. A fővárosi törvényhatósági bizottságnak befolyásos tagja volt. A nagyajtai választókerület 1896-ban és 1901-ben szabadelvű párti programmal képviselőjévé választotta. A Gyáriparosok Orsz. Szövetségéoek (GYOSZ) alapító és igazgatósági, az Orsz. Iparegyesületnek igazgatósági és végrehajtó bizottsági tagja. – F. m. Közgazdasági és közegészségügyi állapotok tekintettel Pestre (Pest, 1869); A jegybankügy reformja tekintettel az osztrák-magyar bankviszonyokra (Pest, 1870); Kereskedelmi hódítások (Bp., 1886); Budapest érdekei és a keleti vasút (Bp., 1887); Az osztrák-magyar bank új alapszabályai (Bp., 1898); Takarékpénztáraink reformja (Bp., 1899). – Irod. W. B. (Ország-Világ, 1896. 50. sz.); W. B. (Magyar Ipar, 1915. márc. 15.); Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867 – 1900 (Bp., 1954).