Kezdőlap

Weisz Julián (Temesvár, 1858. nov. 2.Bp., 1944. ápr. 22.): újságíró, író. 1880-tól szülővárosában kezdte újságírói pályáját, majd Bp.-en a Wiener Allgemeine Zeitung levelezője. 1881-től 1907-ig szerk. a Budapester Tageblattot, az első német nyelvű ellenzéki napilapot. 1907-től egy cikluson át képviselő volt, 1910-től a Pester Lloyd főmunkatársa és szépirodalmi szerk.-je. Németül írott humoros elbeszélései különböző hazai, bécsi, berlini lapokban és önálló kötetekben jelentek meg. – F. m. Halbseide (elb., Bp., 1881); Aus den Memoiren eines Wirkelkindes (Bp., 1887; Egy pólyásbaba emlékiratai, ford. Gyalui Farkas, Bp., 1896).