Kezdőlap

Wellesz Gyula (Bp., 1872. dec. 31.Bp., 1915. márc. 29.): rabbi, zsidó irodalomtörténész. A pesti egy.-en és az Orsz. Rabbiképző Intézetben végezte tanulmányait, 1895-ben bölcsészdoktor, 1897-ben rabbi. Rabbi Csurgón, 1900-ban Nagybitsén, 1910-ben Ó-budán. A középkori zsidó responzum irodalomtörténeti, művelődéstörténeti és folklorisztikus vonatkozásainak kutatója, francia glosszáinak boncolója. – F. m. Abraham de Balmes mint nyelvész (Bp., 1895); Isaak b. Mose Or Sarua (Pressburg, 1904); Rasi élete és működése (Bp., 1906); Hayyim b. Isaac Ot Zaroua (REJ. LIII., 1907); Meir b. Baruch de Rothenbourg (REJ, LVIII., 1909. LXI., 1911); Die Decisianen R. Isaks aus Corbeil (Frankfurt am Main, 1912). – Irod. Weisz Miksa: Dr. W. Gy. (Magy. Zsidó Szle, XXXII., 1915); I. Schmelczer: J. W. 1872 – 1915 (Studies in Bibliography and Booklore, VIII., 1966).