Kezdőlap

Weltner Jakab (Bp., 1873. dec. 6.Bp., 1936. ápr. 18.): újságíró, politikai író. Eredetileg asztalossegéd, segédlevelének megszerzése után külföldi vándorutat tett. Németo.-ból hazatérve az 1890-es években az asztalosmunkások szakegyesületének munkájába kapcsolódott be, 1896-ban az SZDP vezetőségének tagja, majd 1898-tól központi titkára lett. 1909-ben a Népszava helyettes, 1918-ban felelős szerk.-je. 1917-ben az MSZDP egyik képviselője a stockholmi kongresszuson. 1918-ban, az októberi polgári forradalom alatt tagja volt a Nemzeti Tanácsnak és elnöke az újságíró-szakszervezetnek. Fellépett a KMP ellen, ellenezte a proletárdiktatúrát. 1919 – 1924 között emigrációban Bécsben, Prágában és Amerikában élt, hazatérése után újból átvette a Népszava szerkesztését, 1931- től haláláig ogy.-i képviselő. Széles körű publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Lefordította Marx és Kautsky egy-egy munkáját. – F. m. Tíz év a szervezkedésről (Bp., 1901); A gazdasági harc (Bp., 1913); A szociáldemokrata párt és a béke (Bp., 1919); Milliók egy miatt (Bp., 1927); Forradalom, bolsevizmus, emigráció (Bp., 1929). – Irod. Mónus Illés: A párt mindenese (Szocializmus, 1936); -ó: W. J. (Századunk, 1936.); Révész Mihály: W. J. (Bp., 1936).