Kezdőlap

Wenckheim József, báró (Nagyszeben, 1778. nov. 22.Pest, 1830. márc. 1.): gazdasági szakember, lótenyésztő, ~ Béla báró miniszterelnök és ~ László báró apja. Katonai pályára lépett, 1809-ben a nemesi felkelés alezredese, ill. ezredese a felkelés feloszlásáig. 1823-tól Arad vm. főispáni helytartója, egyben Nógrád vm. kir. biztosa, 1825-től Arad vm. főispánja. Tevékenységet fejtett ki Békés vm.-ben a vizek és mocsarak lecsapolása és szabályozása, a lótenyésztés és a gazdasági egyesülés előmozdítása terén. – F. m. Gondolatok a Magyar Országi hanyatló lótenyésztésnek helyreállításáról… (Pest, 1815).