Kezdőlap

Weninger Vince (Pest, 1834. ápr. 30.Bp., 1879. máj. 29.): közgazdasági író, a politikai számtan szakértője, az MTA l. tagja (1860). A bp.-i József Ipartanoda tanulmányainak befejezése után, 1857 – 58 között a Kereskedelmi Ak.-n a mennyiségtan, mértan és mértani rajz tanára. 1858-ban az Első Magyar Általános Biztosító Társ.-nál technikai számvizsgáló, 1861-ben az életbiztosítási osztály vezetője. 1867-ben pénzügymin. tanácsos, 1869-ben közös pénzügymin. osztályfőnök, a kiegyezési tárgyalásokon a regnikoláris bizottság pénzügyi szakértője. 1870-ben a Magyar Általános Hitelbankig.-ja. 1871 – 74-ben az államvasutak igazgatótanácsának elnöke. – F. m. Minő pénzünk lesz? (Pest, 1858); Politikai, azaz felsőbb polgári és kereskedelmi számtan (Pest, 1861); Az egyszerű és kettős könyvvitel (Pest, 1863); A közösügyek kérdése közgazdasági szempontból (Pest, 1857). – Irod. Konek Sándor: Emlékbeszéd W. V. felett (Bp., 1880); Jellinek Imre: W. V. élet- és jellemrajza (Bp., 1881).