Kezdőlap

Werner Adolf Vilmos (Tiszafüred, 1867. máj. 14.Zirc, 1939. febr. 5.): zirci apát, esztétikai író. 1883-ban a ciszterci rendbe lépett, a bp.-i egy.-en filozófiai doktorátust szerzett. 1890-ben pappá szentelték és a székesfehérvári ciszterci gimn. tanárává nevezték ki. 1904-től Baján volt gimn. tanár, majd ig. 1917-ben az egri gimn. ig, ja, 1921-ben tankerületi főig.-vá nevezték ki. 1924-ben zirci apáttá választották. A Gárdonyi Géza Társaság egyik alapítója. Irodalomtörténeti tanulmányokat írt Gvadányiról, Kisfaludy Sándorról és Vörösmartyról – F. m. Goethe és Kármán (Szombathely, 1890); A székesfehérvári kath. főgymnasium története (Székesfehérvár, 1896).