Kezdőlap

Werner Rezső Rudolf (Kalocsa, 1838. júl. 12.Bp., 1907. ápr. 15.): jogász, egyetemi tanár. Hazai főisk.-kon végzett jogi tanulmányai után 1865-től pécsi, 1873-tól kassai jogak.-i, 1875 – 1905 között kolozsvári egy.-i tanár. Jogbölcselettel foglalkozott, Schelling vallásos természetjogi irányzatának híve, akinek tankönyvét lefordította (Természetjog, Pest, 1869). A jogbölcselet történetéről írott saját könyvét e munka kiegészítésének szánta. Néhány kommentárt is írt (büntetőjog). – F. m. A bölcsészeti jogtudomány történelme (Bp., 1903).