Kezdőlap

Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. dec. 26.SZU, 1952. máj. 28.): vezérezredes. A hadapródisk. elvégzése után Békéscsabán a gyalogezredben szolgált. Onnan került a hadiisk.-ba, melynek elvégzése után a székesfehérvári honvédkerületi parancsnoksághoz osztották be. Az I. világháborúba a pozsonyi hadosztályparancsnoksággal vonult mint vezérkari százados. 1918-ban vezérkari ezredes, 1919. máj. 2-án a hadseregfőparancsnokság megbízottja a román okkupációs erőkkel való fegyverszüneti tárgyaláson. 1920-ban a hadseregben a fővezérségen teljesített szolgálatot, majd a honvédelmi min. hadműveleti osztályának vezetője lett. 1926-tól tábornok, 1931-ben altábornagy; 1936-ban nyugalomba vonult. 1938-ban reaktiválták, és 1938-tól 1941. szept. 5-ig a hadsereg németbarát beállítottságú vezérkari főnöke volt s mint ilyen nagy szerepet játszott – néha a politikai vezetést is megelőzve – a német követelések teljesítésében. Irányítása alatt dolgozták ki Jugoszlávia és a SZU megtámadásának terveit. – Irod. Horthy Miklós titkos iratai (Szerk. Szinai Miklós és Szűcs László, Bp., 1962).