Kezdőlap

Wertheimer Ede (Pest, 1848. jún. 2.Berlin, 1930. dec. 26.): publicista, történész, az MTA tagja (l. 1900, r. 1926). Bp.-i, bécsi és berlini tanulmányai után a kolozsvári egy. magántanára (1877), utóbb nagyszebeni, ill. pozsonyi jogak.-i tanár. Nyugalomba vonulásakor (1914) udvari tanácsossá nevezték ki. Főleg Mo. és a Habsburg-monarchia 19, sz.-i külpolitikai történetével foglalkozott. – F. m. Ausztria és Magyarország története a XIX. század első évtizedében (I – II., Bp., 1884 – 1890); Az 1811 – 12-iki országgyűlés (Bp., 1900); Gr. Andrássy Gyula élete és kora (I – III., Bp., 1910 – 13). – Irod. Mályusz Elemér: W. E. (Századok, 1930.)