Kezdőlap

Wesselényi István, báró (Gerend, 1674. aug. 21.Kolozsvár, 1734. ápr. 27.): erdélyi nagybirtokos, a Habsburgok feltétlen híve, ~ Pál fia. 1699-től Közép-Szolnok vm. főispánja. 1704. aug.-ban a kuruc hadak elől Rabutin oltalma alá Szebenbe menekült s 1708-ig itt tartózkodott. Jutalmul 1710 – 13-ban az Erdély ügyeit ideiglenesen kormányzó 16 tagú deputáció elnöke, 1711-től 1715-ig Kolozs vm. főispánja, 1715-ben az ogy. és az Erdélyi Tábla elnöke (statuum praesidens). 1731-ben ideiglenes megbízatással főkormányszéki elnök. 1733. febr. 16-án a szebeni ogy. első helyen jelölte a gubernátori székre, kineveztetését azonban nem érte meg. 1703 – 08 közt vezetett részletes naplója Erdély történetének fontos forrása. – Irod. Ferenczi Miklós: Hadadi br. W. I. élete és naplója (Kolozsvár, 1910).