Kezdőlap

Wesselényi Pál, báró (? , 1654? , 1694): erdélyi nagybirtokos. A nagybátyja, ~ Ferenc nádor által vezetett főúri összeesküvés felszámolása után, 1671-ben a Partiumban gyülekező bujdosók közé állt, s első támadásukban, 1672-ben már egyik alvezérük, 1674-ben a bujdosók vezérükké választották, de 1678 után visszavonult a Teleki Mihály kancellár által támogatott Thököly Imre mögé. A vezérségért folytatott viszályuk megbénította és hasadással fenyegette a bujdosók mozgalmát. 1679-ben Thököly győzött, a vetélytársak kibékültek, s ~ birtokaira vonult vissza. 1688-ban I. Lipóttól amnesztiát kapott. – Irod. Décsényi Gyula (Schönherr Gyula): Thököly Imre és W. F. mint vetélytársak (Századok, 1885).