Kezdőlap

Widder Salamon (Nyitra, 1880Haifa, Izrael, 1951): tanár, héber nyelvész, irodalomtörténész. Tanulmányait a pesti egy: en végezte. 1911-ben a bp.-i zsidó polgári isk.-ban, 1919 – 1947-ben a zsidó fiúgimn.-ban német-magyar tanár. Élete utolsó évét Izraelben töltötte. Rendezte az MTA Kaufmann-könyvtárának költői genizáit. Kiadta belőlük az első héber költő, Jánnáj ismeretlen kompozícióit (Heller-Emlékkönyv, Bp., 1941); megtalálta benne Mózes Ibn Ezra 700 éve lappangó költeményét (Háolám. XXIX., 1941); elkészítette költői darabok tudományos katalógusát (Löw-Emlékkönyv, Bp., 1947). – Irod. Scheiber Sándor: A Kaufmann-geniza költői darabjainak katalógusa (Új Élet, 1948. 4. sz.).