Kezdőlap

Wierzbicki Péter, Wierzbiczky (Galícia, 1794Oravica, 1847. febr. 5.): lengyel származású botanikus, gyógyszerész és sebészmester, tanár. Életéről igen keveset tudunk. 1819-ben Magyaróvárott Liebbald Gyula Tamás mellett dolgozott. 1820 – 22-ben és 1823 – 26-ban a keszthelyi Georgikonban tanított mint a technológia és a vegytan h., majd ezeknek és az állatgyógyászatnak r. tanára. Az 1820-as évek végétől Oravicán működött, valószínűleg mint bányaorvos. 1819-től rendszeresen folytatta jelentős flórakutatói tevékenységét. Itt írta meg a kéziratban maradt Flora Mosoniensis-ét, amelyben különösen a Hanság flórájáról közölt adatokat. Keszthelyen Szenczy Imrével és Hutterrel gyűjtötte össze a köznyék növényeit. A Bánátban Heuffel Jánossal együttműködve folytatta flórakutató munkáját. Kutatásairól készült munkái mindmáig kéziratban maradtak (Elenchus plantarum Banaticarum anni 1837 et 1842; Verzeithnis derjenigen phanerogamen Pflanzen, welche im Banate seit dem Eischeinen von A. Rochel’s botanischer Reise in das Banat im Jahre 1835 von P. W. wildwachsend vorgefunden worden sind, 1845). – Irod. Rumy Károly: Das Georgicon zu Keszthely und der polnische botaniker W. (Hesperus, XXVI, 1820. Beilage 9.); Csanády Gusztáv: Emlékkönyv a Georgikon alapítása 100-ik évfordulója alkalmára (Keszthely, 1897); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Gombocz Endre: W. P. (Bp., 1940); Agrártörténeti Szle (1957. 1 – 2. sz.).