Kezdőlap

Wilcsek Jenő (Bp., 1898. dec. 19.Bp., 1984. jan. 20.): közgazdász, egyetemi tanár, a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1958). Tanulmányait a bp.-i tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végezte, 1921-ben államtudományi doktorátust szerzett. 1920-tól 1944-ig és 1945-48 között az Oetl Antal Vasöntöde és Gépgyár Rt. cégvezetője, majd üzemgazdasági ig.-ja. 1948-tól az Orsz. Árhivatal közgazdasági főosztályának vezetője. 1949-től az Orsz. Tervhivatalban az árfőosztály és a pénzügyi főosztály h. vezetője. 1948-49-ben egyidejűleg az Irodaszervező Nemzeti Vállalat vezérig.-ja is. 1957-től a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egy.-en tanított, az ipargazdaságtan tanszék vezetője, egyidejűleg főosztályvezető az Orsz. Tervhivatalban. 1971-től 1975-ig a Pénzügykutatási Intézet ig.-ja. Ipargazdaságtani kérdésekkel, költséggazdálkodással foglalkozó tanulmányokat írt. – F. m. Az önköltség tervezése és ellenőrzése (Bp., 1952); Az önköltség népgazdasági tervezésének egyes kérdései (Bp., 1955); Ipargazdaságtan (1-2., Bp., 1964-66., Megyeri Endrével, Szabados Annával, Szakasits Györggyel); Vállalatgazdasági lexikon (főszerk. 1-2., Bp., 1966); Vállalati tervezés a gazdaságirányítás új rendszerében (Bp., 1967); A monetáris rendszer fejlődése és a konvertibilitás (Bp., 1978, Wiesel Ivánnal).