Kezdőlap

Windisch Károly Gottlieb (Pozsony, 1725. jan. 28.Pozsony, 1793. márc. 30.): szerkesztő, történész. Német anyanyelvű lévén 11 éves korában Győrben magyarul, majd Trencsénben szlovákul tanult. Külföldi tanulmányutak után szülővárosában városi tisztviselő volt, 1768-tól városi tanácsos, 1780-tól városi kapitány, majd polgármester. Történeti és földrajzi művei mellett működésében legjelentősebb az, hogy Mo.-oa meghonosította a felvilágosodás jellegzetes folyóirattípusait. 1767-től 1769-ig Der Freund der Tugend, 1771-től 1773-ig Pressburgisches Wochenblatt zur Ausbreitung der Künste und Wissenschaften, 1781-től 1783-ig Ungarisches Magazin, 1791 – 92-ben Neues Ungarisches Magazin címmel szerk. lapot. 1764-ben részt vett a Pressburger Zeitung megalapításában, s 1773-ig szerk.-je volt. Tudományos munkássága elismeréseképpen az augsburgi, olmützi és altdorfi tudományos társ. tiszteletbeli tagjává választotta. Sokat fáradozott – eredménytelenül – egy pozsonyi tudós társaság létrehozásán. – Irod. F. Valjavec: K. G. v. W. (München, 1936).