Kezdőlap

Wirth Georgius (Löwenberg, 1470Görlitz, 1524. márc. 9.): orvos. Egy.-i tanulmányait Bolognában végezte, ahol orvosdoktori fokozatot is szerzett. Előbb Karintiában, majd Horváto.-ban folytatott orvosi tevékenységet. II. Lajos magyar király orvosának hívta meg, több éven át élt a budai udvarban, majd német területre költözött. Korának igen jeles képzettségű orvosa volt. – Irod. Langius: Epistolarum medicinalium vol. tripartitum (Hanau, 1605).