Kezdőlap

Wittinger Antal (Törökbálint, 1850. szept. 8.Kőszeg, 1902. máj. 10.): pedagógus, helytörténész. Pesten szerzett tanítói oklevelet, ezután Dejtáron volt segédtanító. 1873-ban Székesfehérvárott a leányisk.-ban tanított, az isk -ban bevezette a torna tanítását, s ennek vezetésével őt bízták meg. 1875-ben a kőszegi népisk. tanára. 1886-tól 1887. aug.-ig és 1890-től 1901-ig szerk. a Kőszeg és Vidéke c. hetilapot. – F. m. Kőszeg városa és környéke (Kőszeg, é. n.); Törökbálint története és leírása (Bp., 1901).