Kezdőlap

Wolf Vilmos (Törökkanizsa, 1853Bp., 1925. okt. 3.): ügyvéd, jogi író és szerkesztő. Jogi tanulmányai után 1880 – 1925 között bp.-i ügyvéd, neves bűnügyi védő. Számos gyakorlati jellegű kommentárt (csődtörvény, adótörvény, ügyvédi rendtartás stb.) írt, döntvénygyűjteményeket (kúriai gyakorlat köztörvényi ügyekben, büntető ügyekben stb.) szerk. Jogi tanulmányai közben újságíró volt (Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap). 1884-ben megalapította és 1920-ig szerk. az Ügyvédek Lapja c. szakfolyóiratot. – F. m. A m. kir. kúria ügyvédi tanácsának elvi jelentőségű határozatai (1 – 12. füz., Bp., 1909 – 1910).