Kezdőlap

Wolfart Ulrik (14. sz.): zsoldosvezér. Vorarlbergi elszegényedett nemesi család sarja, testvéreivel (Rudolf, Konrád és Eglolf) Itáliában zsoldosvezérként működött. 1347-ben uo. állt be Lajos kir. szolgálatába. 1348 – 49-ben a Lajos zsoldjában álló sereg vezére. 1350-ben zsoldosai Barlettában fellázadtak, mire Lackfi István lefegyverezte és szélnek eresztette őket. ~ot Lajos kir. továbbra is megtartotta szolgálatában. A nápolyi hadjárat befejezése után Mo -on telepedett le, 1357 – 59-ben Moson, Sopron és Vas vm. ispánja volt. Jutalmul a vöröskői (Pozsony vm.), óvári (Moson vm.) és a scharfenecki (Sopron vm.) uradalmakat kapta. – Irod. Kozics László: Nagy Lajos nápolyi hadjárata (Hadtört. Közl. 1890); Wertner Mór: Családtörténeti adalékok (Turul, 1892, 1897); Miskolczy István: Nagy Lajos kir. nápolyi hadjárata (Hadtört. Közl. 1933).