Kezdőlap

Wolfner Tivadar, báró (Újpest, 1864. jún. 18.Bp., 1929. máj. 16.): gyáros, az újpesti Wolfner Gyula és Társa bőrgyár társtulajdonosa. A bp.-i technológia elvégzése után atyja bőrgyárában dolgozott. A gyakorlati ismereteket megszerezve az újpesti bőrgyárat korszerű színvonalra emelte. A Gyáriparosok Orsz. Szövetségének (GYOSZ) alapító és igazgatósági, a Bp.-i Keresk. és Iparkamara vezető tagja, a Technológiai Múz. fejlesztője. 1922-ben megalapította a Bakonyvidéki Kőszénbánya Rt.-ot (a későbbi Kisgyóni-Bakonyvidéki Egyesült Kőszénbánya Rt.). A gödöllői kerület 1896-ban szabadelvű párti programmal ogy.-i képviselővé választotta. 1918-ban kapott m. báróságot. – Irod. W. T. (Magy. Bőripar, 1929. máj. 18. sz.; Magy. Gyáripar, 1929. jún. 1. sz.)