Kezdőlap

Wolny András Ráfael (Selmecbánya, 1759Nagymuzsaj, 1827, okt. 17.): botanikus, mineralógus, tanár. Tíz évig piarista tanár volt, majd kilépett a rendből és előbb nevelőként működött, azután 1788-tól 1815-ig a karlócai gimn. tanára, ill. ig. tanára, végül a Károlyi grófok nagymuzsalyi timsógyárának vezetője. A Helytartótanács felhívására számos általa gyűjtött növényt küldött az egy. botanikus kertjének. Támogatta Kitaibel Pál munkáját is. Ő gyűjtött először szerbtövist Mo.-on. Növénytani jegyzetei és gyűjteményei az MNM-ben vannak. – F. m. Historia naturalis elementa (Budae, 1805); Prof. Wolny notata botanica ad floram Hungariae et Sirmii spectanta (kéziratban). – Irod. Borbás Vince: Tudós W. A. életének rövid leírása Beregszászi Nagy Pál nyomán (Mathem. Term. tud. Közl. 1893).