Kezdőlap

Wosinsky Mór (Tolna, 1854. márc. 28.Szekszárd, 1907. febr. 22.): apátplébános, régész, az MTA l. tagja (1902). A teológiát Pécsett végezte. 1872-ben szentelték pappá, majd Gödrén és Aparon volt káplán. 1881- től Lengyelen plébános, ahol egyházi irodalmi tevékenysége mellett régészeti kutatásokat is végzett: Apponyi Sándor gróf támogatásával nagyszabású ásatásokhoz fogott. A lengyeli őskori telep föltárása után egész Tolna vm.-t átkutatta. 1890-ben bonyhádi esperes, majd Szekszárdon plébános. 1901-ben c. apát lett. 1889-től tagja az MTA régészeti bizottságának. 1895-ben részt vett gróf Zichy Jenő kaukázusi expedíciójában. 1896-ban az általa feltárt leleletekből megalapította a Tolna vm: i régészeti múz.-ot, 1900-ban került sor a múz. épületének alapkőletételére. Ő volt a múz, első ig.-ja. – F. m. Karcolatok dán és svédországi utamról (Szekszárd, 1888); Keleti utam emlékei (Szekszárd, 1888); Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig (Bp., 1896); Az őskor észbetétes díszítésű agyagművessége (Bp., 1904). – Irod. W. M. (Vasárnapi Újság, 1902. 36. sz.); Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd W. M. fölött (MTA Emlékbeszédek XIII., Bp., 1908); Haugh Béla: W. M. életrajza (Szekszárd, é. n.); Alföldi András: Emlékezés W. M: ról (Bpesti Szle, 1928. 248. sz.); W. M. és a szekszárdi múzeum (Szekszárd, 1966).