Kezdőlap

Zalányi Béla (Szászváros, 1887. jún. 26.Bp., 1970. okt. 9.): paleontológus, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1952). 1905-ben Kolozsvárott beiratkozott a tudományegy.-re, majd Bp.-en folytatta tanulmányait (1906–1910), itt szerzett természetrajz-földrajz szakon tanári oklevelet. Őslénytani kutatásait a Földtani Intézet munkatársaként 1912-ben kezdte, egy évre rá doktori szigorlatot tett. 1911–1951 között bp.-i középiskolai tanár volt, 1951-től a Földtani Intézet kutatója. Tudományos pályája kezdetén Lóczy Lajos támogatta. Többek között alföldi kőolajkutató fúrások anyagának és Tihany pannóniai, Herend és Eplény krétakori kagylósrákjait vizsgálta. – F. m. Észak-Bakonyi apti Ostracoda faunák – Ostracoden-Faunen aus der Abstufe des Nördlichen Bakony-Gebirges (Bp., 1959). – Irod. Széles Margit: Emlékezés Z. B.-ra (Földtani Közl., 1978).