Kezdőlap

Zeyk Domokos (Marosvásárhely, 1816. jún.Segesvár, 1849. júl. 31.): honvéd százados. Nagyenyeden, Kolozsvárott és Magyaróvárott tanult. 1848 őszén a székely csapatokhoz csatlakozott. 1849-ben Bem segédtisztje lett, az erdélyi m. tábor egyik legvitézebb katonája volt. A segesvári csatában, júl. 31-én, hősi küzdelem után – mikor látta, hogy az őt körülfogó ellenség elől nem menekülhet – főbe lőtte magát. – Szi. Jókai Mór: Csataképek (Pest, 1861).