Kezdőlap

Zilahi Simon (Tab, 1849. febr. 7.Bp., 1913. okt. 5.): újságíró és újságkiadó. 1870 ben a Pester Journal munkatársa. 1872-től a Neues Pester Journal, 1878-tól a Pesti Hírlap kiadóhivatalát vezette. 1881-től, a Budapesti Hírlap alapításától haláláig kiadóhivatali ig. Közben 1896-ban megalapította az Esti Újság e. bulvárlapot; 1897-ben a Kincses Kalendáriumot, 1893-ban a Kakas Márton c. élclapot, 1894-ben pedig a Patyolat, a Divatújság és a Gyermekújság c. lapokat. 1900-ban alapította az Újságkiadók Lapját és haláláig főszerk.-je volt. 1896 – 1913 között Mo.-ot képviselte a nemzetközi kongresszusokon. 1902-ben a mainzi Gutenberg-Gesellschaft egyik alapítója volt. A modern kapitalista újságkiadás módszereit az elsők között ő vezette be a m. sajtóba s lapjait sok ötletességgel terjesztette és felvirágoztatta. A Magyar Újságkiadók Orsz. Szövetségének alapító elnöke, az Újságkiadók Otthonának és a Hírlapkiadó Tisztviselők Egyesületének elnöke, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz. Egyesületének főtitkára, 1907-ben Koppenhágában a szaklapok nemzetközi kongresszusán alelnök. – Irod. Z. S. (Vasárnapi Újság, 1913. okt. 12. sz.); Illés József: A nyilvánosság (Bp., 1930); A magyar lapkiadás 40 éve 1899 – 1929 (Bp., 1929); Illés József: Emlékezés…Z. S.-ra (Bp., 1932).