Kezdőlap

Zirzen Janka (Jászberény, 1824. máj. 23. keresztelés napjaBp., 1904. dec. 28.): pedagógus, a magyar nőnevelés és tanítóképzés egyik jelentős képviselője. Édesanyja, aki bábaasszony volt, rokonai segítségével neveltette. Szülőházában egy kis leánynevelő intézetet nyitott, de ez a vállalkozása nem sikerült, és pénze is elfogyott, ezért nevelőnői állást vállalt Egerben. Szülővárosának polgárai visszahívták. 1846-ban újra megnyitotta intézetét, mely 1849-ig működött. 1849 után ismét nevelőnő. 1866-ban Pestre költözött és részt vett a nőnevelés szervezésében. 1869-től a budai tanítóképző intézet, majd az ebből fejlődött polgári isk. tanítónőképző intézet; a későbbi Erzsébet Nőiskola ig.-ja 1896-ig, nyugalomba vonulásáig. – M. A budapesti m. kir. áll. tanítónőképezde öt évi fennállásának története (Bp., 1874). – Irod. Emlékkönyv Z. J.-nak…nyugalomba vonulása alkalmából… (Bp., 1897); Katonáné Thuránszky Irén: Z. J. emlékezete (Bp., 1906); Sáfrány Györgyi: 2. J. és az egységes magyar nőnevelés kezdete (Szeged, 1942); Császtvai István: Z. J., a magyar tanítókép és úttörője (Jászkunság, 1955. 3. sz.); Orsz Lajos: A magyar nőnevelés úttörői (1963).