Kezdőlap

Zólyomi Dávid (? , 1600 körülKővár, 1649. aug. 1.): Bihar vm-i nagybirtokos nemes. Katonai pályáját Bethlen Gábor oldalán kezdte. 1626-ban a mezei hadak főkapitánya és háromszéki főkapitány, 1629-ben feleségül vette Bethlen István leányát. 1630-ban Brandenburgi Katalinnal szemben állt, s nagy része volt abban, hogy a trónt végül is I. Rákóczi György nyerte el. 1631-ben sógorával, Bethlen Péterrel együtt visszaverte Rakamaznál Esterházy Miklós nádor hadait, amelyek a fejedelemség elfoglalására indultak. 1632-ben leverte Császár Péter fölkelését. Rákóczival való viszonya azonban egyre romlott, úgyannyira, hogy 1632-ben esetleges menekülése érdekében levelezést kezdett a budai pasával. 1633, ápr. 4-én Rákóczi elfogatta s hűtlenség és hatalmaskodás címén az ogy.-sel fő- és jószágvesztésre ítéltette, majd életének megkegyelmezve életfogytiglan Kővár várába záratta. – Irod. Gyalókay Jenő: Abbisi Z. D. (Századok, 1917.)