HOMÉROSZ

ÍLIÁSZ

 

Fordította: Devecseri Gábor

 

TARTALOM


ELSŐ ÉNEK
A DÖGVÉSZ
AKHILLEUSZ HARAGJA

MÁSODIK ÉNEK
AGAMEMNÓN ÁLMA
A NÉPGYŰLÉS A HAJÓK FELSOROLÁSA

HARMADIK ÉNEK
ESKÜKÖTÉS
SZEMLÉLGETÉS A FALRÓL
ALEXANDROSZ ÉS MENELÁOSZ PÁRVIADALA

NEGYEDIK ÉNEK
ESKÜSZEGÉS
AGAMEMNÓN HADISZEMLÉJE

ÖTÖDIK ÉNEK
DIOMÉDÉSZ VITÉZKEDÉSE

HATODIK ÉNEK
HEKTÓR ÉS ANDROMAKHÉ

HETEDIK ÉNEK
HEKTÓR ÉS AIÁSZ PÁRVIADALA
A HOLTAK ÖSSZESZEDÉSE

NYOLCADIK ÉNEK
FÉLBEHAGYOTT HARC

KILENCEDIK ÉNEK
KÖVETSÉG AKHILLEUSZHOZ

TIZEDIK ÉNEK
DOLÓN ELFOGÁSA

TIZENEGYEDIK ÉNEK
AGAMEMNÓN VITÉZKEDÉSE

TIZENKETTEDIK ÉNEK
A FAL MEGOSTROMLÁSA

TIZENHARMADIK ÉNEK
HARC A HAJÓKNÁL

TIZENNEGYEDIK ÉNEK
ZEUSZ RÁSZEDÉSE

TIZENÖTÖDIK ÉNEK
VISSZAŰZÉS A HAJÓKTÓL

TIZENHATODIK ÉNEK
PATROKLOSZ HALÁLA

TIZENHETEDIK ÉNEK
MENELÁOSZ VITÉZKEDÉSE

TIZENNYOLCADIK ÉNEK
AKHILLEUSZ PAJZSA

TIZENKILENCEDIK ÉNEK
AKHILLEUSZ ÉS AGAMEMNÓN KIBÉKÜLÉSE

HUSZADIK ÉNEK
AZ ISTENEK HARCA

HUSZONEGYEDIK ÉNEK
HARC A FOLYÓKNÁL

HUSZONKETTEDIK ÉNEK
HEKTÓR HALÁLA

HUSZONHARMADIK ÉNEK
VERSENYEK PATROKLOSZ TISZTELETÉRE

HUSZONNEGYEDIK ÉNEK
HEKTÓR KIVÁLTÁSA

JEGYZETEK
ÍRTA DEVECSERI GÁBOR