Zsengék (1785-1788)


Proo: Egy kies kert leírása
Proo: A kalmár
Proo: Forma venusta Perit
Proo: Gloria Calcar Habet
Proo: A virtus legbátorságosabb kőfal
Proo: Bene Qui latuit, bene vixit
Proo: Fulmen Describitur
Proo: Impedit ira animum
Proo: Invidus
Proo: A poéta legkisebbért is megharagszik
Proo: Panaszolkodik egy mindenbe szerencsétlen, de igaz lelkű ember
Proo: Lurida Sub Dulce melle Venena Latent
Proo: Exundatio Aquarum
Proo: Thisbe keservei
Proo: Egyedűl a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis
A poétai felvidúlás
Proo: Az estvének leírása
Az álom leírása
Proo: Ventus Describitur
Egy fösvénynek leírása
Egy város leírása
Proo: Dido Aeneastól való búcsúzása
Proo:Gloria calcar habet
A békesség
Ki poéta nevet érdemel...
Proo: Sint Maecenates, feret Hungara terra Marones, Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt
Proo: Libertas optima rerum
Az ősz
A tél
A mező
Az öreg ember
Az aratás
Oskolai vacatio
Névnapra íratott versek
Más
Szűntelen közel van a halál
Piramis és Thisbé históriájának lefordítása