1796


A főtiszteletű, méltóságú és tekintetű Rendekhez a Diétai Múzsa
Egy orvosnak sírverése
A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz
Rút ábrázat s szép ész
A magyar gavallér
Az 1741-diki diéta
A had
Az én vagyonom
Az ekhóhoz
Útravaló a Múzsához
Az estvéhez
Az én címerem
Barátomnak
Bálint napja
A nemes magyarságnak felűlésére