1798


Újesztendei gondolatok
A magyarokhoz
Keserédes
Lillához távollétemben
Köszöntő
Komárom, február 16. 1798
Lillához
Dórishoz
[Már se hintó...]
A tavasz
Rózsim sírja felett
Még egyszer Lillához
Szerettem...
Dugonicsra
[Aranysujtásos nadrág]
A füredi parton
Czindery sírja felett
A haza templomának örömnapja
Ízis és Oziris
T. N. Nádasdi Sárközy Istvánné Sz. Chernelházi Chernel Eszter asszonynak tiszteletére
Krisztina napra
A magánossághoz
Dorottya kínjai
Marosvásárhelyi gondolatok
Mihály-napi álom
[Horváth Ádám névnapjára]
Kifakadás
[Pata község lakosainak írott vers]
[Nagy Péter által nyert nemesség címere...]