1801


A békétlenkedő
Purgomák
A nap innepe
A palatinusné halálára
Dr. Főldiről egy töredék
Főtiszteletű és méltóságos pókatelki Kondé Miklós őnagyságának tiszteletére
Az ember, a poézis első tárgya
Erdődi Lajoshoz
Kazinczyhoz, mikor kiszabadúlt
Az estike
Izenget már...
A Hafíz sírhalma
Az elszánt szerető
A békesség és a hadi érdem
Léthe
Dr. Főldi sírhalma felett
Főldiről
Sárközy kisasszon halálára
Tisztelő versezet
Epistola
A szomotori templomra készített felűlírások