Betűrendes versjegyzék


E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

E

Egy angyalhoz
Egy bécsi magyar gavallér
Egy eltörött vasmacskára
Egy fiatal házosúlandónak habozása
Egy fösvénynek leírása
Egy individuale datum az asszonyi állhatatlanságról
Egy kesergő magyar
Egy kétségbe esett maga gyilkosa
Egy orvosnak sírverése
Egy rózsához
Egy tulipánthoz
Egy város leírása
Egy vén fának árnyékában régen szenvedő rózsafa
Első szerelemérzés
Epigramm Leonórához
Epistola
Erdődi Lajoshoz
Esdeklés
[Estve jött a parancsolat...]

É

Édes keserűség
Édes rabság
Élj vígan érdemeddel...
Ének a tavaszhoz
Éva napra

F

[Falataimat elegyes borhajtással...]
Felvidúlás
Ferenc nevenapjára hamarjában készített versek
Fillishez
Főhadnagy Fazekas úrhoz
Főldi Rózsa
Főldiről
Főtiszteletű és méltóságos pókatelki Kondé Miklós őnagyságának tiszteletére
Futtába készűlt versecskék

G

Generál Hoche halálára
Görög úrhoz
Gróf Erdődyné Ő nagyságához
Gróf Károlyi József úrnak
Gróf Széchényi Ferenc Ő excellentiájához
Gróf Széchényi Ferencnének

GY

[Győzödelmi pompát...]

H

Habozás
Haljunk meg
Halotti versek
Hálaének a Vénus oltáránál
Himfyhez
Homerus Batrachomiomachiája vagy a Béka és egér-harc
[Horváth Ádám névnapjára]
Horváth Ádámhoz
Hunyadi Ferenchez
XXI. ének
XXVI. ének
Hymenhez

I

Impromptu egy cseresznyefa-levelet rágó hernyóra
In com. Pállfy
Izenget már...

Í

Ízis és Oziris

J

[Jaj, hogy szenvedek...]
[Jer, óh asszonyi rend...]
Josepha kisassszonyhoz
Jót kívánás
Jöszte poétának
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban

K

[Kata napra]
Kazinczyhoz, mikor kiszabadúlt
[Kedves, drága lélek...]
Keserédes
Kész légy a halálra
Két szerető dalja
Ki poéta nevet érdemel...
Kifakadás
Komárom, február 16. 1798
Komáromi J. halálára
Konstancinápoly (Amint a Bosporus Európát mossa, 1790)
Konstancinápoly (Amint a Bosporus Európát mossa, 1794)
Köszöntő (Már tán nem is vártál magadhoz bennünket?)
Köszöntő (Láncba fűzni most szeretném)
Közhírré bocsájtás
Krisztina napra

L

Lantomtól búcsúvétel
[Laura, még ingó kegyelmed]
Léthe
Lillához (Lillám! elég csak egy szó)
Lillához (Leányka! hű szerelmem)
Lillához távollétemben
Lillám szácskája
Lócsere

M

Magyar! hajnal hasad!
Marjai leányok tanítója
Marosvásárhelyi gondolatok
[Már se hintó...]
Más
Más versek
Mátyási József úrnak
Megkérlelés
Megkövetés
Melitesz Rozáliához
Még egyszer Lillához
Mélt. gróf Festetics György ő nagyságára
Méltó pár
Miért ne innánk?
Mihály-napi álom
Militat omnis amans et habet sua castra Cupido
Mindég közel van a halál
[Mint a megvénhedt fa...]
[Mint foly a sebes víz...]
Míg nálatok itt múlatok

N

[Nagy Péter által nyert nemesség címere...]
Nagy Sámuelhez
Nemes bátorítás
Névnapra íratott versek
[Nézd el...]

O

Orgiák
Oskolai vacatio

Ó

Óh, szegény országunk
[Óh, únalom! vad únalom...]

Ö

Örömversek Prof. Budai Ésaiás úrhoz
[Örvendjél Fébusnak...]
[Ötezer és mintegy...]

P

Parasztdal
[Pata község lakosainak írott vers]
Piramis és Thisbé históriájának lefordítása
Proo: A kalmár
Proo: A poéta legkisebbért is megharagszik
Proo: A virtus legbátorságosabb kőfal
Proo: Az estvének leírása
Proo: Bene Qui latuit, bene vixit
Proo: Dido Aeneastól való búcsúzása
Proo: Egy kies kert leírása
Proo: Egyedűl a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis
Proo: Exundatio Aquarum
Proo: Forma venusta Perit
Proo: Fulmen Describitur
Proo: Gloria Calcar Habet (Nézd, sarkantyú által e katona alatt)
Proo: Gloria calcar habet (Hogyha kihez jutalom jár, úgy annál örömestebb,)
Proo: Impedit ira animum
Proo: Invidus
Proo: Libertas optima rerum
Proo: Lurida Sub Dulce melle Venena Latent
Proo: Panaszolkodik egy mindenbe szerencsétlen, de igaz lelkű ember
Proo: Sint Maecenates, feret Hungara terra Marones, Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt
Proo: Thisbe keservei
Proo: Ventus Describitur
Purgomák

Q

Quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt

R

Rhédey Lajos úrhoz
Rózsim sírja felett
Rút ábrázat s szép ész (Azt mondod, barátom, hogy én ocsmány vagyok, 1789)
Rút ábrázat s szép ész (Azt mondod, barátom, hogy én ocsmány vagyok, 1796)

S

Salétrom inspector Kiss Imre úrhoz
Sárközy kisasszon halálára
Serkentés a Múzsához
Serkentése a múzsának
Siralom
[Somogyi kázus]

SZ

Szegény Zsuzsi, a táborozáskor
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz
Szerelmes búcsúvétel
Szerelmes fogadás
Szerelmes panaszok
Szerettem...
[Szomorú hallgatók...]
Szomorú versek
Szívem titkon...
Szűcs Sára koszorúja, amelyet téli zőldből kötözött egy Helikon tetején megfordúlt útas, mint tartják, Cs. V. M.
Szűntelen közel van a halál

T

T.N. Mihályfalvi István úr utólsó tisztességére
T.N. Nádasdi Sárközy Istvánné Sz. Chernelházi Chernel Eszter asszonynak tiszteletére
Tanítványaitól búcsúzik
Tartózkodó kérelem
Tervezet
Tháles
Tisztelő versezet
Trocheus lábakon
Töredékek
Tüdőgyúladásomról

Ú

Újesztendei gondolatok
[Újévi ajándék]
Útravaló a Múzsához

V

[Vagyon egy oly tenger...]
[Válasz Vályi Klárához]
[Vályi Klárához]
Ván, vén
Vénusi harc
Virág Benedek úrhoz
Vis et nequitia
Visszajövetel az Alfőldről
Víg élet a Parnasszuson

ZS

Zsugori uram