1907 - 1909


1907

Florica
Hamlet
Pogány örömök
Salome
Kalazanti Szt. József emlékezete
A nagy temető
Anyóka
Vita somnium breve
Költők
Tavaszvárás
Meunier
Egy ing a szárítón
Dal
A vonat ablakára
A hulló csillagokhoz
Ódon ballada
A csavargó dala
Földanyánk
Muzsika
Humus
Flagellánsok éneke
Szép csöndesen
Pán sípján
Verecke táján
Primitiva
Fátum
Meghalni szépen...
Pogány leány...
Fekete misék
A verseim után
Kossuth-nóta...
A varázsfuvolás
A váradi püspök lánya
Én is meghaltam
Örvény
Képzelt utazások
Új Faeton
A Hymnus
A halotti beszéd
Anch'io
Gályarabok
A földgolyó dala
Aranykor

1908

A csataló
G-dur
A föltámadott
Turris eburnea
Regény
Petőfi-kép
A tékozló fiú
Az utolsó vacsora
Órák zenéje
Válasz Ady Endrének
Testamentom
Pán
Félúton
Nászdal
Szögedi intérieur
Öregek altatója
Pilátus
Ősz
Himnusz egy csonka Vénuszhoz
A Tábor hegyén
Botond apánk Bizancban
Glória
Lázár föltámadása
Ó szent gyerekség...
Távolok üzennek...
Az Iza partján
Maillard kisasszony
Paulus
Szomorú Friss István
Epilógus
Mercutio dala
Éjszakák
Szabad hajók
Dionysos borából
Tristia
Új délibáb
Filológia
Hauser Gáspár
Elssler Fanny cipellője
A nótás kapitánynak
A 13-as ágy
A mi balladánk
A császár Lipcse előtt
Régi szerelmes vers
Atalanta búcsúja
Őszi verőfényben
Mindig...
Noa Noa
Petőfi
Haláltánc ének
Athéne Partenosz
Maja
Valami nagy...
Kurucosan
Valakinek

1909

Öreg hotel...
Halotti beszéd
Tonuzóba sírja felett
Tömörkény Istvánnak
Watteau
Színházi szonett
Szimfónia domesztika
Visszatérés
Áldott végzetem
Bujdosó Balassi
Solveiget hallgatom
A nagy üvegház...
Hősök
Március idusára
Könyvtár
Görög elégia
Gemmák és hermák
Könyvek és könnyek
Egy Duse fej alá...
Még egy bátor kiáltás!
Ady Endrének
Egy régi hajnal
Vigasztalásul
Giorgione
Beato Angelico...
Örök Beatricénk
A régi udvaron...
Nyáréji éberség
Imitatio Christi...
Szentségtörés
Haldokló gallus
Robinson szigetén...
Annára gondolok
Anna
Az utolsó vacsorán
A csönd felé
Szimpozion
Öreg költőnek
Győzelmi elégia
Io Peán!
Október
Anna után
Episztola Dutka Ákosnak
Megölt szerelem sírkövére
Anna minden
A pannóniai légió dala
Vándordal
Jönnek-e még?
A régi hónapos szoba
Szemek
Az égi istenek
Múzsám, kiben hiszek...
Alvás előtt
Megállani...