1926 - 1934


1926

Immortel
Katona József sírján
Nefelejcs
Magyar János a bakon
Görög prológ
Koncert
Nyugasztaló
A szentesi határban
Megint japánosan
Férfiat énekelek...
Martinovicsék
Az ismeretlen katona
Egy ház
Tápai nóta
Esti dal
Isten kezében
Anna örök
Mindig velem
Haladék
1926. július 31.
A koldusnak
Ne bántsátok a lombokat
Tehenek
Új dalok japán módra
Látjátok, feleim
Újabb dalok japán módra
Este az alföldön
Vidéki rejtekben
Élet
Isten lámpásai
Az időnek

1927

Soha...
Halott társak üdvözlése
Forgácsillat
Kaisergruft
Cigánynők
Ballada
Óda Beethovenhez, magyar változatokkal
A szabad jövő lovagjai
Kútba néztünk
Josephus szobránál
Avató vers
Megint japánosan
Kő a kövön
Még maradok!
Himnusz a mulandósághoz
Őszelő
Vidéki napraforgó
Unalom
A ceglédi parkban
Adyra gondolok
Ady Endre köszöntése

1928

Galilei
Japánosan
Tavasz előtt
K. L.
Herczeg Vilmosnak
(Japános vers a gyermekről)
Szonett Szegedhez
Epitaphium
Május ünnepe
Köszöntő
(Rákosi Jenőnek)
A szegedi boszorkányok
Mindörökkön
Havi boldogasszony
Endre Bélának sírjára
A rossz leány
Gyorsírás
Szent szegénység
Falu
Torozás
Babits Mihálynak
Fekete Ipolynak
Dankó Pistának
Addig is...
Temető
Alföldi művészet
A színésznő
Betlehem

1929

Búcsúfia
Néha éjjel
Jubileum
A szépség betege
A nagy víz emlékére
Mint a hajótörött
Hangtalanul
Az utolsó
De profundis
Jegenye lelkem
Az elborult magyar
Szakolca
Magyar költészet epigrammokban
A Tiszához
Jó szó
Búcsú
Kilényinek, a kedves titkárnak
Móra Ferencnek, a jubileumára
Utolsó vers
Epitáfium
Mily messze vagytok...
Még valamit...
Élő halottak
Baudelaire halála
Néma jajszó
Utolsó imádság
Gyerekkori arcképem
Szimpozion
Névjegy

1930

A bukott angyalok
Sétapálcám
Melankólia
Tóth Árpád sírjánál
Elégia
A rém
Gerhart Hauptmannhoz

1931

Calasantius

1932

Hamu
A költőnek

1933

Egy kedves vigasztalónak
Önarckép
Panasz

1934

Egy hangszer voltam...
Móra Ferencnek
Temetés
Béke
Váci szeptember 1899
Nietzsche
Zászlók
Mikes
Ifjúság
A bölcs
Kazinczy
Mint az alvajáró
Venit summa dies...
A jövő vetése
Októberi éj
Szavak
Augustus
Sors
A szobor
Michelangelo
Régi nyári éj
Zsolozsma
Gyermektemető
Harangjáték
És mégis...
Zene
Remeteség
Emlék
Fák
Ének Bukosza Tanács Ignácról
Élet