Betűrendes versjegyzék (C-Í)


C

Cs

D

E

É

F

G

Gy

H

I

Í

C

Calasantius
Carmen
Cézár halála
Ch. Baudelaire
Cigánynők
Consolatio
Copernicus
Coronatio
Credo (A sors kevély. A sors goromba.)
Credo (Érzed-e, testvér, néha szédülettel)

Cs

Csáktornya
Csendélet
(Csenei Magduskának)
Csipkerózsa
Csizmadia Sándor: Hajnalban
Csízió az 1929. nem közönséges évre
(Csodaszép...)
Csodálatos napok...
Csokonai szobránál
Csönd (Az aranyos mennyezet fele zsongva)
Csönd (Mély csönd vizén)
Csönd (Feküdt. Fölötte Kárpátok nagy ősze)
Csöndes csillagok alatt
Csöndes jubileum
Csöndes panasz
Csöndes panaszok

D

Dal (Emlékezem bárányfelhőkre)
Dal (Ha violáink hervadoznak)
Dal (Már ezután játszom)
Dal (Szabad legyen még ezt dúdolni halkan)
Dal a három díváról
Dal a rózsákról
(Dalok a Bergengócia című daljátékból)
Dalok vége
Dankó Pistának
Darvadozás
De profundis (A mélyből jöttem. Vár rám a magas)
De profundis (A legsötétebb ég alatt)
Decemberi strófák
Dedikáció (Kedves Bobom, barátaid a Borban)
Dedikáció (Késő szüret, de sors és ember)
(Dedikáció) (Ez az én vérem és borom)
Deo Ignoto
Dér
Dévajkettős
Dicsőség (A régi szent királyok)
Dicsőség (Úgy integet: kevélyen és ragyogva)
Dicsőség Adynak
Dionysos borából
Dózsa feje
Dózsa után
Dugonics
Dugonics oszlopánál
Dulcineának
Dúdolgatok
Dús őszi nap...

E

Efemeridák
Egy antik márvány torzójára
Egy csók egy állomáson
Egy Duse fej alá...
Egy fiatal öngyilkosnak
Egy halott költőnek
Egy hangszer voltam...
Egy ház
Egy ing a szárítón
Egy kárpáti falunak
Egy kedves vigasztalónak
Egy képre
Egy kriptára
Egy öreg költő írja ezt:
Egy régi hajnal
(Egy régi kispap...)
Egy régi novicius
Egy régi nőnek
Egy régi nyárból
Egy tatár költőnek
Egy világhíresnek
Egy virágért
Egyedül
Egyetlen és kegyetlen...
Egynémelyekről
Elégia (Ha én lassú lóvonatot látok)
Elégia (Szívem, e nagy és bánatos gyerek)
Elégia (A régi Anna jár ma)
Elégia (Sírt keresek most a temetőben)
Elégiák
Elmenőben
Előszó
Első szerelem (Egész szerelmem annyi volt csak)
Első szerelem (Pár ábrándos dalt mondtam el felőled)
Elssler Fanny cipellője
Ember, állat
Emberi hitvallás
Emese álma
Emlék (Szentiváni éjjel)
Emlék (A szálló évekkel)
Emlék (A régi balkon még rám néz sötéten)
Emlék (Egy régesrégi operettben)
Emlék (Egy nyári éjre emlékszel-e még?)
Emlék (Egy arc fölbukkan néha a homályból)
Emlékeim
Emlékek útján
Emőd Tamásnak
Endre Bélának sírjára
Endrődi Sándor: Anakreoni dal
Engelhez
Enyém az alkony
Epilógus (A vágyak bágyadt hegedűjén)
Epilógus (Még egy ujjongó éneket próbálnék)
Episztola Dutka Ákosnak
Epitaphium (Antik mértékű verseknek méla zenéje)
Epitáfium (Mért nem maradtam szűz öledben)
Epitáfium (Nem jártam én Párizst soha)
Epitáfium (Az ismeretlen szenvedésnek)
Epitáfium (Jó anya szíve pihen itt)
Erdély özvegye
(Erdélyből jönnek...)
Erdélyi ibolyák
Erdős Renée: Sappho
Esők után
Este az alföldön
Esti dal
Esti fények
Ex libris
Ez a föld...
Ezek enyémek...
1926. július 31.

É

Édesanyám (A Tisza partján él egy özvegyasszony)
Édesanyám (Ha lesz dicsőség, mely fejemre fonja)
Éjszaka
Éjszakák
Élet (Egy régi városban kószáltam egyszer)
Élet (Elnéztem sokszor a vásári zajban)
Életérzés
Élő halottak
(Én az ital barátja vagyok...)
Én is meghaltam
Én Istenem
Én költő vagyok
Ének
Ének a toll katonáiról
Ének a víg barátról
Ének Arany Jánosról
Ének Bukosza Tanács Ignácról
Ének Jókairól
Ének Kupa vezérről
Ének Kőrösi Csomáról
Ének Tinódihoz
Ének Tompa Mihályhoz
Építőmester éneke
És lassan mindent...
És mégis... (Dalom halkulva szólt és ringatón)
És mégis... (Ó, mint repül az ember)
Étsy Emíliának

F

Falu
Falusi alkony
Falusi állomás
Falusi delelő
Falusi éjszaka
Falusi harang verse
Falusi hold
Falusi lakodalom
Fanyar tavasz
Farkas Imre: Líra
Fák
Fátum (Apámmal együtt ültem a padon)
Fátum (A távol violás ködében)
Fehér Anna
Fehér asztal...
Fehér éjszakák
Fejfa 1919
Fejfámra...
Fekete gyász
Fekete Ipolynak
Fekete misék
Feledés
Felhők
Ferenczy István szobrász emlékére
Félegyházai dalos jelige
Félegyházán 1918 nyarán
Félúton
Férfiat énekelek...
Férfikarének
Fiatal színésznő ...
Fidiász a népnek...
Filológia
Finikének
Flagellánsok éneke
Flaubert emlékének
Florica
Fohászkodás
Forel Ágostonnak
Forgácsillat
Formát keresni...
Forradalmi naptár
Fotografiák
Földanyánk
Föltámadás után
Francia katonának

G

G-dur
Gabriele D'Annunzionak
Galilei
Gandhi
Gazdag szegénység (A szegénységem kincsét, árva kincsem)
Gazdag szegénység (Mindent elosztok köztetek, szegények)
Gályarabok
Gellért püspök
Gemmák és hermák
Gergely Sándornak
Gerhart Hauptmannhoz
Géza király
Gioconda
Giorgione
Gloria victis!
Glória (Viharnak szánt hajók felett)
Glória (Ott fekszik ő a lágy, meleg alomba rejtve)
Glória (A hangod selyme egyszer elfakul)
Goethe Weimarban
Gotterhalte
Görög elégia
Görög prológ
Gulácsy Lajosnak

Gy

Gyász
Gyászdal
Gyászinduló (Vigyétek őt zenével és babérral)
Gyászinduló (Öregapám, a kürtös ük, Lehel)
Gyászköntös
Gyászpompa
Gyerekkori arcképem
Gyermektemető (Virágos ágyak mélyén gyermekek)
Gyermektemető (Az aranynapban zöld rácsok mögött)
Gyorsírás
Gyónás
Gyönyörű szép május éjjel
György úrfi
Győzelmi elégia

H

Ha kiderül az alkony
Ha lehullanak a levelek
Hajnal
Hajnalban a naphoz
Haladék
Halálhimnusz
Halálos ének
Haláltánc
Haláltánc ének (Hol Watteau tája ring a kerti tóban)
Haláltánc ének (A bölcsességek bölcsessége)
Haldokló gallus
Halott társak üdvözlése
Halottaim
Halottaink
(Halottak napján...)
Halotti beszéd
Hamlet
Hamu
Hangtalanul
Hangzatka
Hannele költőjének
Harangjáték
Harmónia
Harmóniák
Hauser Gáspár
Havi boldogasszony
Haza...
Háborús emlék
Hálaadás
(Három helyi lap...)
Hegedű
Hegedűszó
(Helyettem kis lapom...)
Henny Porten
Herakles
Herczeg Vilmosnak
Hermia
Heródes
(Hétköznapok...)
Hiába... (Uram, ki bennem élsz, örök mementóm)
(Hiába...) (Hiába, mégis szép az élet)
(Hic fuit...)
Himnusz a holdhoz
Himnusz a mulandósághoz
Himnusz az emberhez
Himnusz Balogh Istvánnak
Himnusz Budavárához
Himnusz egy csonka Vénuszhoz
Hiszek
Hitvallás
Homonnai
Honvágy
Honvédemlék
(Hosszú éveken át...)
Hozzá
Hódolat Jókainak
Hősök
Humus
Hunok harca
Húsvétra

I

Ibolyka I.
Ibolyka II.
Ibolyka III.
Ibolyka IV.
Idegen ágyon
Idegen erdőben
Idegen lugas árnyán
Idegen sírok közt (Megyek a dombon, míg elér az estve)
Idegen sírok közt (Idegen sírok közt botorkál a lábam)
Idegen zsoldos éneke
Idézzük őt
Ifj. Simonka Györgynek
Ifjúság (Ti vagytok az enyémek: fiatalság)
Ifjúság (Az elsüllyedt Atlantiszt keresem)
Ima
Imádság
Imádság a gyűlölködőkért
Imitatio Christi...
Immortel
In memoriam...
Innominata
Io Peán!
...Io sono pittore
Irma
Isten háta mögött
Isten kardja...
Isten kezében
Isten lámpásai
Isteni líra
(Itt nyugosznak...)
Izsák sírása

Í

Így szólt Michel Angelo: