1   Az eredeti "Mihályt"-t belügyminiszteri engedéllyel "Bihály"-ra változtatta költőnk, azzal a megjegyzéssel, hogy tehetségtelen keresztapja nem gondolt az alliterációkra.

2   Matematikai költemény

3   Harmincnyolcadik kiadása megjelent a "Modern könyvtár" huszonkétezredik számában

4   A ........... pontozott kifejezések reprodukálhatatlanok: a t. közönség felhívatik, hogy képzeljen a pontok helyébe olyan undorító szavakat, amilyenek csak jólesnek.