Krúdy Gyula

SzindbádTartalom

Szindbád-történetek

TÁJÉKOZTATÁS
IFJÚ ÉVEK
SZINDBÁD, A HAJÓS
Első utazása
SZINDBÁD MÁSODIK ÚTJA
NŐI ARCKÉP A KISVÁROSBAN
A harmadik út
A HÍDON
Negyedik út
SZINDBÁD ÚTJA A HALÁLNÁL
Ötödik út
SZINDBÁD ÉS A CSÓK
EGY RÉGI UDVARHÁZBÓL
AZ ELSŐ VIRÁG
A HÁROM MUSKATÉROS
AZ ÁLOMBELI LOVAG
A RÉGI HANG
A SZERELEM VÉGE
SZINDBÁD TITKA
DUNA MENTÉN
UTAZÁS ÉJJEL
SZINDBÁD ÁLMA
SZINDBÁD ŐSZI ÚTJA
SZINDBÁD ÉS A SZÍNÉSZNŐ
HÓFÚVÁSBAN
TÉLI ÚT
SZINDBÁD AZ ÁLLOMÁSON
BÁLÉJ EGY RÉGI FOGADÓBAN
AZ ÁTSZÚRT SZÍV SZERENÁDJA
AZ ÉJI LÁTOGATÓ
BÁNATINÉ, A TÉVEDT NŐ
A TITKOS SZOBA
AZ ECETFÁK PIRULÁSA
ÉJJELI VENDÉGSÉG
A FELEJTHETETLEN BÓK
A MESEMONDÓ ASSZONY
ALBERT ÚJ ÁLLÁSHOZ JUT
ÉRZELGŐS UTAZÁS
AZ ÉRZELGŐS UTAS
A GYERMEKEK SZEME
AZ ENYÉM
VÖRÖS ÖKÖR
MARABU
ZÖLD FÁTYOL
MARGIT NEM JÖTT EL
SÍRONTÚLI BOLONDSÁG
SZÖKÉS AZ ÉLETBŐL
SZÖKÉS A HALÁLBÓL
ROZINA
A SZENTIMENTÁLIS FÉRFIAK
VADKÖRTEFA
A KÖDMÖNÖS NŐ
A PARADICSOMFOLT
A VENDÉGLÁTÁS
ADDIG ÉR AZ EMBER VALAMIT, AMÍG A SZÜLEJE ÉL
AZ ELJEGYZÉS
A TETSZHALOTT
A BALATONI SELLŐ
VALAMELY SZÍVHEZ SZÓLÓ TÖRTÉNET
AZ ÉLETMENTŐ KÉKFESTŐ
LEGJOBB OLYAN ASSZONYT ELVENNI, AKINEK ELSŐ URÁT FELAKASZTOTTÁK
ISZKIRI
A DOBOGÓ SZÍV SIMOGATÁSA
A SZERELEM LEXIKONA
SOK BÁBA KÖZÖTT ELVÉSZ A GYEREK
ÚTKÖZBEN
PÉNZZEL JÁRJÁK A BÚCSÚT
A BETEG NŐ
ÚTNAK, SZÓNAK, HÁZASSÁGRÓL VALÓ TANÁCSKOZÁSNAK NINCS VÉGE
TOLLFOSZTÁSBAN NEM SZAKAD MEG AZ EMBER
JOBB LÁBBAL MEGBOTLANI, MINT NYELVVEL
NEM VESZIK A LOVAT CSUPÁN A SZŐRIÉRT
A SZAKÁCSKÖNYV ÉS A JÁTÉKOSBOLT
HOGYAN LEHET MEGSZABADULNI A KÍSÉRTETEKTŐL?
AZ ÜVEGLOPÓ
"KÉREM A KEZÉT..."
SZÁZESZTENDŐS EMBEREK BÚCSÚJA
(Ódonságok városa)
A VADEVEZŐS MEGTÉRÉSE
(Az ódonságok városában)
KÖTÉLTÁNCOSNŐT SZERETNI!
BÚCSÚFIA
(Az ódonságok városából)
AZ ORGONISTA NŐ SZERELME
ISTVÁN NAPJA 1931-BEN
"VALAMIKOR A BABÁJA VOLTAM!"
(Ódonságok városából)
GYŐZTÉL, KOSSUTH!
MIÉRT JÁRJÁK A RÓKATÁNCOT?
A FÉKTELEN SZENVEDÉLY TÖRTÉNETÉBŐL
MÁJUSI CSODÁK
A gyomor örömeiben
SZÜLETÉSNAPI KALANDOK
JÓ ÉS ROSSZ NAPOK SZINDBÁD ÉLETÉBEN
SZINDBÁD ELMEGY DESZKÁT ÁRULNI
Hogy vette a fát?
A boglya összedőlése
A fadarab durrantása
S... dorombolása
Kié a sötétből megjelenő kéz?
Hedvig keze megállítja útjában a fiatal deszkakereskedőt
A KAPPANHÁJ TÖRTÉNETE, VAGY A CSACSIHASÚ EMBER
Még a kása is bűnös
A kappanháj lehetőségei
Mikor "törvényes" a kappanháj?
HÓNAPOS RETEK KALANDJAI
A SZÍVALAKÚ HÖLGY TITKA
AZ ÓRAMUTATÓ VIGYÁZ AZ ÓBUDAI KISASSZONYOKRA


Szindbád
ÁLOMKÉPEK

ELSŐ ÉJSZAKA
amelyben mesemondás történik arról az emberről, aki álmát elfelejtette, és emiatt nagyon szomorú
MÁSODIK ÉJSZAKA
amelyben említés történik arról az emberről, aki álmában annyi rosszat követ el, hogy napközben alig győzi jóvátenni
HARMADIK ÉJSZAKA
azokról a piros színekről, amelyeket álmában lát az ember, amelyek különbségüknél fogva: hol örömöt, hol bánatot jelentenek
NEGYEDIK ÉJSZAKA
amely megbeszéli azokat az álmokat, amely álmok a szembetegségeket okozzák, és a szabadulás módozata ez álmok elől
ÖTÖDIK ÉJSZAKA
amelyben minden recsegő széklábnak és pattogó pádimentumoknak el kell hallgatni, mert a garast egy odvas fog teszi le
HATODIK ÉJSZAKA
amelyben szó esik azokról az álmokról, amelyeket a halak úsztatnak magukkal a tavak mélyében vagy pedig a folyamok gyors sodraiban, ugyanekkor arról is megbeszélés történik, hogy mit álmodnak a csípős csalán között a rákok
HETEDIK ÉJSZAKA
amely azokról a babonás emberekről beszél, akik még álmukban is megrázzák fejük alatt rejtett bugyellárisukat, mikor újhold tűnne fel az égen
NYOLCADIK ÉJSZAKA
amelyben ismerkedni keddünk a babonás lídérccel, hogy megszabadulhassunk tőle
KILENCEDIK ÉJSZAKA
amelyben szóbeszéd történik annak az asszonynak az álmairól, aki életében és házasságában megcsalódott, és most már csak álmaiban él
TIZEDIK ÉJSZAKA
amelyben az új házasember is álmában foglalkodni kedd a boroshordók töltésével, fejtésével, habár még nem is gondolhatna arra, hogy mellette alvó felesége kvártélyt kereső huszárral álmodik
TIZENEGYEDIK ÉJSZAKA
amelyben említés történik arról, hogyan álmodják ugyanazokat a dolgokat egyszerre ketten és hárman is, akik pedig egyébként nagyon messzire esnek egymástól


Szindbád-regények

FRANCIA KASTÉLY

ELSŐ FEJEZET
amelyben álarcosok táncolnak
MÁSODIK FEJEZET
amelyben egy szán jön
HARMADIK FEJEZET
amelyben a színészet is fölbukkan
NEGYEDIK FEJEZET
amelyben csupán tiszteletre méltó emberekkel találkozunk
ÖTÖDIK FEJEZET
amelynek a végét az író sem tudja teljes bizonyossággal
HATODIK FEJEZET
amelyben egy kisgyermek sír
HETEDIK FEJEZET
amelyben a pezsgő palackjában marad
NYOLCADIK FEJEZET
amelyben Shakespeare kimondja az utolsó szót
KILENCEDIK FEJEZET
egy nagyon hosszú fejedet különböző színészekről
TIZEDIK FEJEZET
amelyben a szerelmesek utcáin barangolunk
TIZENEGYEDIK FEJEZET
a nők rejtélyességéről


PURGATÓRIUM

ELSŐ FEJEZET
Az esték
MÁSODIK FEJEZET
A pokróc
HARMADIK FEJEZET
A halálvágy
NEGYEDIK FEJEZET
Talán titokban őrült?
ÖTÖDIK FEJEZET
A veres megjelenése
HATODIK FEJEZET
Különös betegápolók
HETEDIK FEJEZET
A szerelem eljön a szörnyetegek közé is
NYOLCADIK FEJEZET
"Fischerin, die Kleine..."
KILENCEDIK FEJEZET
A veresnek nem tetszenek a dolgok
TIZEDIK FEJEZET
A házvételről általában
TIZENEGYEDIK FEJEZET
Egy furcsa szerelem keletkezése
TIZENKETTEDIK FEJEZET
A levágásra ítélt láb története
TIZENHARMADIK FEJEZET
János néni megjelenései
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Retyezáti
TIZENÖTÖDIK FEJEZET
A macska merénylete
TIZENHATODIK FEJEZET
A kutyák merénylete
TIZENHETEDIK FEJEZET
A megcsalt ember merénylete
TIZENNYOLCADIK FEJEZET
A lovasrendőrség merénylete
TIZENKILENCEDIK FEJEZET
Apró tárgyak merénylete
HUSZADIK FEJEZET
Gondolatok egy megváltásról
HUSZONEGYEDIK FEJEZET
Egy nem sikerült hitvita, de a vége nem rossz
HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Zőldné és a szentek
HUSZONHARMADIK FEJEZET
Még egyszer az ördög karmai közt
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
A gyógyulás első napja
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
Kaland a vörösszemű emberrel
HUSZONHATODIK FEJEZET
Egy kacsintás eredménye