551.793
M: Glaciális időszakok (jégkorszak) és interglaciális időszakok
CAglaciális időszakok
interglaciális időszakok
jégkorszakok
 
551.794
M: Holocén általában. Postglaciális időszak általában. Flandriai általában
CAflandriai (földtört)
holcén
postglaciális időszak
 
551.795
M: Preboreális és boreális. Yolida-tenger. Ancylus-beltó
CAAncylus-beltó
boreális
preboreális
Yolida-tenger
 
551.797
M: Atlanti és szubborreális időszak. Litorina-tenger. Lymnaea-tenger
CAatlanti időszak
litorina-tenger
lymnaea-tenger
szubboreális időszak
 
551.799
M: Szubatlanti időszak és a jelenkor. Mya-beltenger
CAjelenkor (földtört)
mya-beltenger
szubatlanti időszak
 
551.8
M: Ősföldrajz. Paleogeográfia. Geológiai időszakok földrajza
CAgeológiai időszakok földrajza
ősföldrajz
paleogeográfia
 
552
M: Kőzettan. Petrográfia
CAkőzettan
petrográfia
 
552.08
M: Kőzetek és tulajdonságaik vizsgálata, meghatározása és mérése
CAkőzetek vizsgálata
 
552.1
M: Kőzetek jellemzői és tulajdonságai. Fizikai és fizikai-kémiai kőzettan
CAfizikai - kémiai kőzettan
fizikai kőzettan
kőzetek tulajdonságai
 
552.11
M: Kőzetképződés. Eruptív kőzetek keletkezése. Petrogenezis. Kövek eredete. Fizikai kémiai kőzettan
CAeruptív kőzet keletkezése
kőzetképződés
 
552.12
M: Kőzetek kristályosodásának szövete és szerkezete. Terjedelem, nagyság és természetes összetevők
CAkőzetek szövete
 
552.13
M: Paragenezis. Kőzet-ásvány társulások keletkezése
CAkőzet - ásvány társulások keletkezése
paragenezis
 
552.14
M: Üledékes kőzetek keletkezése. Diagenezis
CAdiagenezis
üledékes kőzetek keletkezése
 
552.16
M: Kőzetátalakulás. Metamorfózis
CAkőzetátalakulás
metamorfózis (kőzettan)
 
552.18
M: Ásványtársulások
CAásványtársulások
 
552.2
M: Általános kőzettan. A kőzetek osztályozásának szempontjai
CAkőzettan, általános
 
552.3
M: Magmatikus kőzetek. Eruptív kőzetek
CAmagmatikus kőzetek
 
552.31
M: Eruptív kőzetek általában
CAeruptív kőzetek
 
552.311
M: Mélységi eruptív kőzetek (plutonitok)
CAmélységi eruptív kőzet
plutonit
 
552.312
M: Átmeneti szintbeli kőzetek
CAátmeneti szintbeli kőzet
 
552.313
M: Vulkáni kőzetek általában. Effuzív kőzetek
CAeffuzív kőzet
vulkáni kőzet
 
552.32
M: Mész-alkáli kőzetek
CAmész-alkáli kőzet
 
552.33
M: Alkáli kőzetek
CAalkáli kőzet
 
552.4
M: Metamorf kőzetek. Átalakult kőzetek
CAátalakult kőzet
metamorf kőzet
 
552.4.051
M: Metamorf kőzetek szerkezete
 
552.42
M: Gneisz
CAgneisz
 
552.43
M: Kristályos pala. Csillámpala
CAkristályos pala (kőzettan)
 
552.44
M: Fillit. Szericitpala
CAfillit (kőzettan)
szericitpala (kőzettan)
 
552.45
M: Kvarcit. Itakolumit. Navakulit
CAitakolumit (kőzettan)
kvarcit
 
552.46
M: Márvány
CAmárvány
 
552.47
M: Szerpentin
CAszerpentin
 
552.48
M: Eklogit. Amfibolit
CAamfibol
amfibolit (kőzettan)
eklogit (kőzettan)
 
552.5
M: Üledékes kőzetek
CAüledékes kőzet
 
552.51
M: Homokos kőzetek. Breccsák. Konglomerát. Homokkő. Kőtörmelék. Murva. Homok
CAbreccsa
homok
homokkő
homokos kőzet
konglomerát (kőzettan)
kőtörmelék (kőzettan)
murva (kőzettan)
 
552.52
M: Agyagtartalmú kőzetek. Nem kristályos kőzetek. Agyagpala. Anyag. Lösz. Iszap
CAagyag
agyagpala
agyagtartalmú kőzet
iszap
lösz
 
552.521
M: Agyagpala. Fedélpala. Ceruzapala. Grafit
 
552.522
M: Agyagpala
 
552.523
M: Közönséges agyag
 
552.524
M: Iszapos agyag. Lösz
 
552.525
M: Kaolinok
 
552.527
M: Agyagsár
 
552.53
M: Sók. Gipszek
CAgipsz
 
552.54
M: Mésztartalmú kőzetek. Mészkő. Márga. Dolomit
CAdolomit
márga
mészkő
mésztartalmú kőzet
 
552.541
M: Mészkő
 
552.542
M: Márga
 
552.543
M: Dolomit
 
552.544
M: Oolit
 
552.545
M: Mésztufa. Travertino. Szürkés forrásvizi mészkő
 
552.55
M: Kovás mészkő. Tűzkő
CAkovás mészkő (kőzettan)
tűzkő (kőzettan)
 
552.56
M: Vaskőzetek
CAvaskőzet (kőzettan)
 
552.57
M: Szénkőzetek
CAszénkőzet (kőzettan)
 
552.58
M: Szerves eredetű (organogén) kőzetek általában. Kovaföld. Szivacs. Korall-kőzetek stb.
CAkorall-kőzet (kőzettan)
kovaföld (kőzettan)
szerves eredetű kőzet
szivacs (kőzettan)
 
552.6
M: Meteoritok. Holosziderit. Vasmeteorit. Litosziderit. Kőmeteorit. Tektit
CAholosziderit (kőzettan)
kőmeteorit (kőzettan)
litosziderit (kőzettan)
meteorit
tektit (kőzettan)
vasmeteorit (kőzettan)
 
553
M: Gazdasági földtan. Teleptan. Ásványok, ércek, kőzetek telepei. Ásványi üledékek
CAgazdasági földtan
teleptan
 
553.04
M: Ásványkészletek. Ásványvagyon
CAásványkészlet
ásványvagyon
 
553.06
M: Tartalékok, telepek genetikai felosztása
CAtelepek genetikai felosztása (gazd. földt)
 
553.061
M: Általános problémák. Telepek kialakulási folyamatai. Telepképződés
CAtelepképződés (gazd. földt)
 
553.062
M: Magmatikus telepek szűkebb értelemben
CAmagmatikus telep (gazd. földt)
 
553.062/.067
M: Endogén (magmás és utómagmás eredetű) telepek
CAendogén telep (gazd. földt)
 
553.063
M: Likvid-pneumatolitos telepek. Pegmatitok
CAlikvid-pneumatolitos telep (gazd. földt)
pegmatit
 
553.064
M: Pneumatolitos telepek
CApneumatolitos telep (gazd. földt)
 
553.064/.065
M: Utómagmás (posztmagmás) telepek
CAposztmagmás telep (gazd. földt)
utómagmás telep (gazd. földt)
 
553.065
M: Hidrotermális telepek. Hidrotermális, mezotermális, epitermális telepek
CAhidrotermális telep (gazd. földt)
 
553.067
M: Emanációs telepek. Tűzi eredetű telepek
CAemanációs telep (gazd. földt)
tűzi eredetű telep (gazd. földt)
 
553.068
M: Exogén telepek. Üledékes eredetű telepek. Eróziós telepek
CAeróziós telep (gazd. földt)
exogén telep (gazd. földt)
üledékes eredetű telep (gazd. földt)
 
553.069
M: Ismeretlen eredetű telepek
CAismeretlen eredetű telep (gazd. földt)
 
553.07
M: Érctestek és telepek morfológiája és struktúrája. Metallogénia. A telepek vizsgálati rendszere
CAérctest morfológiája (gazd. földt)
metallogénia (gazd. földt)
telep morfológiája (gazd. földt)
 
553.08
M: Ércek és ásványok vizsgálata, leírása, azonosítása, meghatározása, mérése
CAásvány vizsgálata (gazd. földt)
érc vizsgálata (gazd. földt)
 
553.085
M: Makroszkópiai vizsgálat
 
553.086
M: Mikroszkópos vizsgálat
 
553.087
M: Ábrázolás. Rögzítés
 
553.2
M: Ércképződés. Ásványképződés
CAásványképződés
ércképződés
 
553.21
M: Általános alapelvek. Összetétel. Átalakulás. Kristályosodás. Elkülönülés. Emanáció stb.
CAelkülönülés (gazd. földt)
emanáció (gazd. földt)
kristályosodás
 
553.21/.24
M: Ásványi telepeket létrehozó fizikai és kémiai folyamatok
CAásványi telepet létrehozó folyamatok (gazd. földt)
 
553.22
M: Metaszomatózis
CAmetaszomatózis (gazd. földt)
 
553.23
M: Kontaktjelenségek
CAkontaktjelenségek (gazd. földt)
 
553.24
M: mellékkőzet vagy anyakőzet átalakulása
CAanyakőzet átalakulása (gazd. földt)
mellékkőzet átalakulása (gazd. földt)
 
553.25
M: Elsődleges (primer) és másodlagos (szekunder) ásványok. Hipogén (felszálló) szupergén (leszivárgó) ásványok
CAelsődleges ásvány (gazd. földt)
hipogén ásvány (gazd. földt)
másodlagos ásvány (gazd. földt)
primer ásvány (gazd. földt)
szekunder ásvány (gazd. földt)
szupergén ásvány (gazd. földt)
 
553.25/.26
M: Ásványi telepek leírása és osztályozása nem genetikai szempontok szerint
CAásványi telep leírása (gazd. földt)
 
553.26
M: Ércásványok eloszlása a telepekben (az ásványképződés elsődleges és másodlagos övezeti rendszere). Erózió. Redepozíció. Akkumuláció
 
553.3
M: Ércek telepei általában. Vas és mangán ércek
 
553.3/.4
M: Ércek (fémtartalmú ásványok) telepei
CAérctelep
fémtartalmú ásvány telepe (gazd. földt)
 
553.3/.9
M: Érc és egyéb ásványi üledékek. Természetes források
 
553.31
M: Vasérctelepek
CAvasérctelep (gazd. földt)
 
553.32
M: Mangánérctelepek
CAmangánérctelep (gazd.földt)
 
553.4
M: Érctelepek a vasérctelepek és magánérctelepek kivételével
 
553.41
M: Arany- és ezüstérctelepek
CAaranyérctelep (gazd. földt)
ezüstérctelep (gazd. földt)
 
553.411
M: Aranyérc telepek
 
553.412
M: Ezüstérc telepek
 
553.43
M: Rézérctelepek
CArézérctelep (gazd. földt)
 
553.44
M: Ólomérc- és cinkérctelepek
CAcinkérctelep (gazd. földt)
ólomérctelep (gazd. földt)
 
553.444
M: Pirit jellegű ólom-zink telepek
 
553.445
M: Ólomérc telepek
 
553.446
M: Zinkérc telepek. Zink vegyületek. Szilikátok. Karbonátok
 
553.45
M: Ónérctelepek
CAónérctelep (gazd. földt)
 
553.46
M: Króm-, molibdén-, volfrám- és vanádiumérctelepek
CAkrómérctelep (gazd. földt)
molibdénérctelep (gazd. földt)
vanádiumérc-telep (gazd. földt)
volfrámérctelep (gazd. földt)
 
553.461
M: Krómérc telepek. Krómötvözetek. Króm-vas ércek
 
553.462
M: Molibdén telepek
 
553.463
M: Volfram telepek
 
553.464
M: Vanádium telepek
 
553.48
M: Kobalt- és nikkelérctelepek
CAkobaltérctelep (gazd. földt)
nikkelérctelep (gazd. földt)
 
553.481
M: Nikkel telepek
 
553.484
M: Kobalt telepek. Kobaltit
 
553.491
M: Platinacsoport érceinek telepei
CAplatinacsoport érceinek telepei (gazd. földt)
 
553.491.2
M: Ruténium telepek
 
553.491.3
M: Ródium telepek
 
553.491.4
M: Palládium telepek
 
553.491.6
M: Ozmium telepek
 
553.491.7
M: Iridium telepek
 
553.491.8
M: Platina telepek
 
553.492
M: Alumíniumércek telepei
CAalumíniumérc-telep (gazd. földt)
 
553.492.1
M: Bauxittelepek
CAbauxittelep (gazd. földt)
 
553.493
M: Alkálifémek, alkáliföldfémek, ritkaföldfémek és ritkafémek telepei
CAalkálifémek telepei (gazd. földt)
alkáliföldfémek telepei (gazd. földt)
ritkafémek telepei (gazd. földt)
ritkaföldfémek telepei (gazd. földt)
 
553.493.3
M: Alkálifém telepek
 
553.493.34
M: Lítium telepek
 
553.493.35
M: Rubídium telepek
 
553.493.36
M: Cézium telepek
 
553.493.4
M: Alkáli földfémek általában
 
553.493.41
M: Kálcium telepek
 
553.493.42
M: Stroncium telepek
 
553.493.43
M: Bárium telepek
 
553.493.45
M: Berillium telepek
 
553.493.46
M: Magnézium telepek
 
553.493.48
M: Kadmium telepek
 
553.493.5
M: Ritkafém telepek, kivéve a ritkaföldfémeket
 
553.493.53
M: Cirkónium telepek. Hafnium telepek
 
553.493.54
M: Nióbium telepek. Tantál telepek
 
553.493.56
M: Gallium telepek. Indium telepek. Tallium telepek
 
553.493.57
M: Germánium telepek
 
553.493.58
M: Rénium telepek
 
553.493.6
M: Ritkaföldfém telepek. Szkandium telepek. Tórium telepek
 
553.493.65
M: Cériumcsoport telepek
 
553.493.66
M: Ittriumcsoport telepek
 
553.493.67
M: Szkandium telepek
 
553.493.68
M: Tórium telepek
 
553.494
M: Titán és titántartalmú telepek. Ilmenit. Rutil
CAtitántelep (gazd. földt)
 
553.495
M: Radioaktív elemek ércei. Uránérctelepek
CAradioaktív elemek ércei (gazd. földt)
uránérctelep (gazd. földt)
 
553.497
M: Arzénércek és antimonércek telepei
CAantimonérctelep (gazd. földt)
arzénérctelep (gazd. földt)
 
553.497.1
M: Arzén telepek
 
553.497.2
M: Antimon telepek
 
553.498
M: Bizmutérctelepek
CAbizmutérctelep (gazd. földt)
 
553.499
M: Higanyérctelepek
CAhiganyérctelep (gazd. földt)
 
553.5
M: Szilárd kőzetek telepei. Építőkövek. Építő-, szobrászati és terméskövek telepei
CAépítőkőtelep (gazd. földt)
terméskőtelep (gazd. földt)
 
553.52
M: Intruzív magmás kőzetek, abisszikus és hipabisszikus kőzetek. Gránit, szienit, diorit stb.
CAabisszikus kőzet (gazd. földt)
diorit
gránit
hipabisszikus kőzet (gazd. földt)
intruzív magmás kőzet (gazd. földt)
magmás kőzet
szienit
 
553.521
M: Gránit telepek
 
553.522
M: Szienit telepek
 
553.524
M: Diorit telepek
 
553.525
M: Gabbro telepek
 
553.527
M: Más plutóniumos (abisszikus) közet telepek
 
553.528
M: Más hipabisszikus kőzet telepek
 
553.53
M: Vulkanikus (effuzív) kőzetek és lávák. Riolit, bazalt, andezit, tufa, trassz, üveges kőzetek, perlit, horzsakő stb.
CAandezit
bazalt
effuzív kőzet (gazd. földt)
horzsakő (gazd. földt)
láva
perlit
riolit
trassz (gazd. földt)
tufa
üveges kőzetek (gazd. földt)
vulkanikus kőzet (gazd. földt)
 
553.531
M: Savas láva telepek. Riolit (liparite) telepek
 
553.532
M: Közép- és alsó láva telepek. Bazalt telepek. Andezit telepek. Diabáz telepek
 
553.534
M: Tufa telepek. Trassz telepek
 
553.535
M: Üveges kőzet telepek. Habkő, tajtékkő, horzsakő, trassz, vulkáni tufa, puzolan-föld, perlit, vulkanikus hamu
 
553.536
M: Porfirin telepek
 
553.54
M: Metamorf kőzetek. Agyagpalák. Kvarcit. Márvány. Metamorf mészkövek és homokkövek
CAagyagpala
kvarcit
márvány
metamorf homokkő (gazd. földt)
metamorf kőzetek (gazd. földt)
metamorf mészkő (gazd. földt)
 
553.541
M: Agyagpala, kristályos pala telepek
 
553.542
M: Pala telepek. Tetőpalák
 
553.543
M: Szerpentin telepek
 
553.545
M: Gneisz telepek
 
553.546
M: Kvarcit telepek
 
553.548
M: Márvány telepek. Kristályos mészkő és kristályos dolomit telepek
 
553.55
M: Üledékes karbonátos kőzetek. Mészkő, márga, dolomit, kréta, travertino stb.
CAdolomit
kréta
márga
mészkő
travertino (gazd. földt)
üledékes karbonátos kőzet (gazd. földt)
 
553.551
M: Mészkő, márga, dolomit telepek
 
553.551.1
M: Mészkő telepek
 
553.551.2
M: Márga telepek
 
553.551.4
M: Dolomit telepek
 
553.555
M: Kréta telepek
 
553.556
M: Tufa, tavertino telepek
 
553.558
M: Litografikus kőzet telepek. Solnhofen kőzet
 
553.56
M: Meszes homokkövek
CAhomokkő
meszes homokkő (gazd. földt)
 
553.57
M: Kovakőzetek. Szilikátos kőzetek. Homokkő telepek
CAkovakőzet (gazd. földt)
szilikátos kőzetek (gazd. földt)
 
553.571
M: Homokkő telepek
 
553.575
M: Opoka telepek
 
553.576
M: Kvarcok általában
 
553.577
M: Kovakő telepek
 
553.578
M: Diatomföld, kovaföld, infuzóriaföld, tripolit telepek
 
553.6
M: Különböző szervetlen ásványok és kőzetek telepei (többnyire nemfémek)
 
553.61
M: Agyag. Kaolin. Földpát. Egyszerű aluminium-szilikát telepek
CAagyag
földpát
kaolin
 
553.611
M: Agyag telepek. Fazekas agyag, smektit agyag, bentonit , habkő, tajtékkő, horzsakő, kallóföld, derítőföld telepek
 
553.612
M: Kaolin telepek
 
553.613
M: Földpát telepek
 
553.614
M: Leucit telepek
 
553.615
M: Szilimanit, fibrolit, andazit, kianit, kordierit telepek
 
553.62
M: Homok. Kavics. Természetes homokhordalék keverék
 
553.623
M: Homok
CAhomok
 
553.624
M: Kavics, hordalék, tengerparti kavics
CAkavics
 
553.626
M: Homok-kavics keverék
CAhomok-kavics keverék (gazd. földt)
 
553.63
M: Különböző sók és szervetlen vegyületek
 
553.631
M: Kősó telepek általában
CAkősó
 
553.632
M: Kálisó
CAkálisó (gazd.földt)
 
553.634
M: Halogén vegyületek, pl. folypát. Fluorpát, kriolit, jód vegyületek
CAfolypát (gazd.földt)
halogénvegyületek telepei (gazd.földt)
 
553.635
M: Szulfátok. Gipsz. Alabástrom
CAalabástrom (gazd.földt)
gipsz
szulfát
 
553.636
M: Karbonátok
CAkarbonátok telepei (gazd.földt)
 
553.637
M: Borátok
CAborátok telepei (gazd.földt)
 
553.638
M: Nitrátok
CAnitrátok telepei (gazd.földt)
 
553.64
M: Foszfátok. Apatit. Guanó
CAapatit
foszfátok telepei (gazd.földt)
guano (gazd.földt)
 
553.641
M: Szervetlen foszfát telepek. Apatit telepek
 
553.643
M: Szerves foszfát telepek. Guano telepek
 
553.65
M: Csiszolókő. Korund
CAcsiszolókő (gazd.földt)
korund
 
553.651
M: Csiszolókő telepek
 
553.652
M: Korund telepek
 
553.66
M: Kén. Szelén. Tellúr
CAkén
szelén
tellúr
 
553.661
M: Kén telepek
 
553.661.1
M: Természetes kén telepek
 
553.661.2
M: Kénérc telepek. Pirit, pirhotit, markazit telepek
 
553.662
M: Szelénium telepek
 
553.663
M: Tellúr telepek
 
553.67
M: Szilikátok. Magnézium-, alumínium-, vas- stb. szilikátok. Zsírkő (szteatit), tajték (habkő), azbeszt, csillámcsoport stb. telepei
CAalumínium-szilikát (gazd.földt)
azbeszt
csillámcsoport (gazd.földt)
habkő (gazd.földt)
magnézium-szilikát (gazd.földt)
szilikátok telepei (gazd.földt)
szteatit (gazd.földt)
tajték (gazd.földt)
vas-szilikát (gazd.földt)
zsírkő
 
553.673
M: Zsírkő csoport telepei. Szteatit, szepiolit, szaponit telepek
 
553.676
M: Azbeszt telepek. Krizotil telepek. Más rostos, szálas kálcium, és magnézium-szilikát telepek
 
553.677
M: Csillámcsoport telepei
 
553.678
M: Vermikulit telepek
 
553.679
M: Egyéb magnézium-, alumínium-, vas-szilikátok telepei
 
553.68
M: Alkáliföldfémek (nem fémes) vegyületei. Magnezit-, barit- stb. telepek
CAalkáliföldfémek vegyületei (gazd.földt)
barit
magnezit
 
553.682
M: Magnézium vegyületek telepei. Magnézium vegyületek
 
553.684
M: Berilium vegyületek telepei
 
553.685
M: Kálcium vegyületek telepei. Kalcit, izlandi pát, aragonit telepek
 
553.688
M: Stroncium vegyületek telepei. Stroncianit, szelesztit telepek
 
553.689
M: Bárium vegyületek telepei. Barit, whiterite telepek
 
553.69
M: Más nem fémes ásványok lelőhelyei
 
553.691
M: Nem aktív gázok telepei. Iners (inaktív) gázok. Ritka vagy nemes gázok
CAnem aktív gázok telepei (gazd.földt)
 
553.7
M: Ásványvizek. Ásványvízforrások
CAásványvíz
 
553.7.031
M: Ásványi források hőmérséklete
 
553.7.031.1
M: Hideg források
 
553.7.031.2
M: Meleg források. Forró források (20 C vagy magasabb hőmérsékletű)
 
553.71
M: Alkáli források
 
553.72
M: Savas források. Ionos források
 
553.73
M: Vasas források. Vashordozó vizek. Vas tartalmú jegyzetek. Arzénos források
 
553.74
M: Kénes források. Keserű ásványi vizek
 
553.75
M: Mész tartalmú források. Meszes források. Krétás vizek
 
553.76
M: Rádioaktív források
 
553.77
M: Sós források. Tengeri források. Nátriumkloridos vizek. Szódás vizek
 
553.78
M: Tiszta forró források. Sós forró források (1 gr./liter fölötti)
 
553.791
M: Szilikátos források. Kovasavas, kovakő tartalmú, kovás, sziliciumdioxidos források
 
553.8
M: Drágakövek, féldrágakövek telepei
CAdrágakövek telepei (gazd.földt)
féldrágakövek telepei (gazd.földt)
 
553.81
M: Gyémánt
CAgyémánt
 
553.82
M: Korund telepek. Zafír, rubin
CAkorund
rubin (gazd.földt)
zafír (gazd.földt)
 
553.823
M: Zafir telepek
 
553.824
M: Rubin telepek
 
553.83
M: Berill telepek. Smaragd, akvamarin
CAakvamarin (gazd.földt)
berill (gazd.földt)
smaragd (gazd.földt)
 
553.832
M: Smaragd telepek
 
553.833
M: Akvamarin telepek
 
553.84
M: Topáz
CAtopáz (gazd.földt)
 
553.85
M: Gránát
CAgránát (gazd.földt)
 
553.86
M: Cirkon
CAcirkon
 
553.87
M: Kvarc telepek: ametiszt, opál stb.
CAkvarc
kvarc (gazd.földt)
 
553.872
M: Ametiszt telepek
 
553.875
M: Kristályos kőzetek. Füstös, sárga, barna kristályos kőzetek. Füsttopáz
 
553.878
M: Opál, kalkedoni, jáspis telepek
 
553.89
M: Más drágakövek és féldrágakövek
 
553.9
M: Széntartalmú kőzetek és szénhidrogének telepei
CAszéntartalmú kőzetek telepei (gazd.földt)
 
553.91
M: Grafittelepek. Grafithordozó telepek
CAgrafittelep (gazd.földt)
 
553.93
M: Antracittelepek
CAantracittelep (gazd.földt)
 
553.94
M: Kőszéntelepek. Széntelepek
CAkőszéntelep (gazd.földt)
széntelep
 
553.95
M: Szurokszén-, bitumenesszén-telepek
CAbitumenesszén (gazd.földt)
szurokszén (gazd.földt)
 
553.96
M: Lignit-, barnaszéntelepek
CAbarnaszén
lignit
 
553.97
M: Tőzegtelepek. Szapropelit-, korhadóiszap-telepek
CAszapropelit (gazd.földt)
tőzeg
 
553.973
M: Sapropel telepek
 
553.98
M: Szénhidrogéntelepek. Olaj és gáz előfordulása
CAszénhidrogén
 
553.981
M: Földgáz (természetes gáz). Mocsárgáz
CAföldgáz
mocsárgáz (gazd.földt)
 
553.981.23
M: Gáz telepek típusai
 
553.981.4
M: Mocsárgáz. Metán
 
553.982
M: Ásványolaj. Nyersolaj. Petróleum telepek
CAásványolaj
nyersolaj
 
553.982.23
M: Petróleum telepek típusai. Trapp. Pool. Medence, rés
 
553.983
M: Bitumenes pala. Olajpala
CAbitumenes pala (gazd.földt)
olajpala
olajpala (gazd.földt)
 
553.984
M: Bitumenes homok. Olajhomok
CAbitumenes homok (gazd.földt)
olajhomok (gazd.földt)
 
553.985
M: Aszfalt. Aszfaltit. Kemény bitumen telepek. Brea
CAaszfalt
aszfaltit (gazd.földt)
 
553.986
M: Ozokerit. Földiviasz
CAföldiviasz (gazd.földt)
ozokerit (gazd.földt)
 
553.99
M: Ásványi (fosszilis) gyanta. Borostyánkő. Ásványi (fosszilis) kopál
CAásványi gyanta (gazd.földt)
ásványi kopál (gazd.földt)
borostyánkő
gyanta
kopál, ásványi (gazd.földt)
 
556
M: Hidroszféra. Víz (általában). Általános hidrológia
CAhidroszféra
víz
 
556.01
M: Elméleti kérdések. Kutatás. Kísérlet
 
556.02
M: Helyszíni és laboratóriumi munka. Állomások. Szolgálatok és hálózatok. Projectek
 
556.04
M: Észlelés, adatok gyűjtése és feljegyzése. Felvételek. Együttes tényezők
 
556.06
M: Hidrológiai előrejelzés
CAhidrológiai előrejelzés
 
556.07
M: hidrológiai munka felszerelései, műszerei
CAhidrológiai munka felszerelései
 
556.08
M: Mérések: alapelvek és műszerek
CAhidrológiai mérések
 
556.1
M: víz körforgásának (hidrológiai ciklus) sajátosságai. Összefoglaló (globális) vízmérleg
CAglobális vízmérleg
hidrológiai ciklus sajátosságai
hidrológiai körfolyamat
összefoglaló vízmérleg
víz körforgásának sajátosságai (hidroszféra)
 
556.11
M: víz tulajdonságai
CAvíz tulajdonságai (hidroszféra)
 
556.113
M: víz fizikai tulajdonságai, pl. hőmérséklet, zavarosság, szín
CAvíz fizikai tulajdonságai (hidroszféra)
 
556.114
M: víz kémiai tulajdonságai, pl. keménység, íz, szag, sótartalom
CAvíz kémiai tulajdonságai (hidroszféra)
 
556.115
M: víz biológiai tulajdonságai, pl. Mikroorganizmusok
CAvíz biológiai tulajdonságai (hidroszféra)
 
556.12
M: Csapadék: eső, hó stb. (mint a víz körforgásának alkotóeleme)
CAcsapadék
eső
 
556.13
M: Párolgás, evapotranszspiráció és transzspiráció (a hidrológiai ciklusban)
CAevapotranszspiráció (hidroszféra)
párolgás
transzspiráció (hidroszféra)
 
556.14
M: Beszivárgás (mint a hidrológiai ciklus egyik eleme)
CAbeszivárgás (hidroszféra)
 
556.15
M: Víztározódás (mint a hidrológiai ciklus egyik eleme)
CAvíztározódás (hidroszféra)
 
556.16
M: Felszíni lefolyás (vízhozam)
CAfelszíni lefolyás (hidroszféra)
vízhozam
 
556.161
M: Összefüggések a csapadék és a felszíni lefolyás között. Lefolyási tényezők
CAlefolyási tényező (hidroszféra)
 
556.162
M: Eloszlás és gyakoriság
 
556.164
M: Felszíni lefolyás. Lefolyás a terepen
CAlefolyás a terepen (hidroszféra)
 
556.165
M: Normális lefolyás és számítása
 
556.166
M: Maximális lefolyás. Árvizek, szökőár
CAárvíz
maximális lefolyás (hidroszféra)
szökőár
 
556.167
M: Minimális lefolyás. Alapvízhozam. Szárazság
CAalapvízhozam (hidroszféra)
szárazság
 
556.168
M: Felszín alatti lefolyás
CAfelszín alatti lefolyás (hidroszféra)
 
556.18
M: Vízgazdálkodás. Alkalmazott hidrológia. Vízkészletek felhasználása
CAalkalmazott hidrológia
hidrológia
vízgazdálkodás
vízkészletek felhasználása (hidroszféra)
 
556.3
M: Felszín alatti vizek hidrológiája. Geohidrológia. Hidrogeológia
CAfelszín alatti víz hidrológiája
geohidrológia
hidrogeológia
 
556.31
M: talajvíz tulajdonságai
CAtalajvíz
talajvíz tulajdonságai (hidroszféra)
 
556.32
M: Felszín alatti (talaj)víz: függőleges eloszlás
CAfelszín alatti víz függőleges eloszlása
talajvíz függőleges eloszlása (hidroszféra)
 
556.322
M: levegővel való érintkezés zónája. Vadózus víz, gravitációs víz, kapilláris víz
CAgravitációs víz (hidroszféra)
kapilláris víz (hidroszféra)
vadózus víz (hidroszféra)
 
556.324
M: telítettség zónája. Talajvíz (szűkebb értelemben)
CAtelítettség zónája (hidroszféra)
 
556.33
M: Víztartó rétegek. Víztermelő rétegek
CAvíztartó réteg (hidroszféra)
víztermelő réteg (hidroszféra)
 
556.332
M: Le nem határolt víztartó rétegek. Tározóképesség. Áteresztőképesség. Karsztformációk. Talajvízréteg stb.
CAkarsztformáció (hidroszféra)
talajvízréteg (hidroszféra)
tározóképesség (hidroszféra)
 
556.334
M: Lehatárolt (artézi) víztartó rétegek
CAartézi víztartó réteg (hidroszféra)
 
556.336
M: Közbetelepült víztartó rétegek
 
556.34
M: Talajvízáramok. Kúthidraulika
CAkúthidraulika (hidroszféra)
talajvízáram (hidroszféra)
 
556.36
M: Források
CAforrás
 
556.364
M: Artézi források
CAartézi forrás (hidroszféra)
 
556.38
M: Talajvíztartó medencék. Talajvíz-gazdálkodás
CAtalajvíz-gazdálkodás (hidroszféra)
talajvíztartó medence (hidroszféra)
 
556.382
M: Garantált vízhozam
CAgarantált vízhozam (hidroszféra)
vízhozam
 
556.383
M: Túlszívás
CAtúlszívás (hidroszféra)
 
556.388
M: Talajvíz-szennyezés. Védelmi rendszabályok
CAtalajvízszennyezés
vízszennyezés
 
556.5
M: Felszíni vizek hidrológiája. A szárazföld hidrológiája
CAfelszíni víz
felszíni vizek hidrológiája
szárazföld hidrológiája
 
556.51
M: Lefolyási vagy vízgyűjtő területek, medencék. Folyóvölgyek
CAfolyóvölgy
lefolyási terület (hidroszféra)
vízgyűjtő terület
 
556.52
M: Folyórendszerek. Folyamok. Mellékfolyók. Potamológia
CAfolyam (hidroszféra)
folyórendszer (hidroszféra)
mellékfolyó (hidroszféra)
potamológia
 
556.53
M: Folyók, vízfolyások és csatornák
CAfolyó (hidroszféra)
vízcsatorna
vízfolyás
 
556.54
M: Folyótorkolatok. Tölcsértorkolatok. Delták
CAdelta
folyótorkolat
tölcsértorkolat (hidroszféra)
 
556.55
M: Tavak, tározók, mesterséges tavak. Limnológia
CAlimnológia
tározó

víztározó
 
556.56
M: Mocsarak és lápok
CAláp (hidroszféra)
mocsár
 
56
M: Őslénytan. Paleontológia
CAőslénytan
paleontológia
rétegtani őslénytan
 
56.0
M: Általános őslénytan
CAáltalános őslénytan
 
56.01
M: Őslénytani elméletek. Kövületképződés (fosszilizáció). Fossziliák. Problematikumok. Nyomok
CAfosszilizáció
kövületképződés (őslénytan)
őslénytani elméletek
 
56.02
M: Fossziliafélék. Vezérlő fossziliák. Fácieszfossziliák
CAfácieszfosszilia
fossziliafélék
vezérlő fosszilia
 
56.07
M: Vizsgálati módszerek. A fossziliák meghatározása. Ősmaradványok preparálása, rekonstruálása
CAfosszilia meghatározása
ősmaradvány preparálása és rekonstruálása
 
561
M: paleobotanika rendszertana
CApaleobotanika
paleobotanika rendszertana
 
561.231
M: baktérium mint növény. Schizomycota. Bakteriofita
 
561.232
M: Két-zöld algák. Cyanophyta (Cyanophyceae, Cyanobacteria)
 
561.261
M: Krisofita (Chrysophyta). Aranybarna alga. Kovamoszat (Diatom)
 
561.263
M: Klorofita (Chlorophyta): fűzöld alga. Karofiták (Charophytes). Desmid
 
561.273
M: Rodofita (Rhodophyta): vörös alga
 
561.28
M: Gombák. Fungi (Eumycota). Valódi gombák. Mikológia (Gombatan). Penészek
 
561.29
M: Zuzmók
 
561.32
M: Mohák. Mohafélék. Musci. Bryophyta. Briológia. Mohákkal foglalkozó tudomány. Májmohák. Hornworts (borzhínár)
 
561.374
M: Zsurlók. Equisetopsida (Sphenopsida). Kalamitesz
 
561.38
M: Lycopsida. Klub mohafélék ls rokonaik
 
561.391
M: Psilotopsida: csupasz páfrányok. Psilotaceae
 
561.4
M: Virágos növények. Magvas növények általában. Spermatophyta. Siphonogamous embryophyta
 
561.42
M: Nyitvatermők általában. Archaeosperma (Archispermae). Csupasz magvú növények. Az első magvas növények
 
561.42/.47
M: Nyitvatermők. Gymnospermopsida. Növények csupasz magvakkal
 
561.5/.9
M: Zárvatermők. Angiospermae (Magnoliophyta). Virágos növények. Fedett magvú növények. Későbbi magvas növények
 
561.52
M: Egyszikűek. Monocotyledonae (Liliopsida)
 
561.6/.9
M: Kétszikűek. Dicotyledonae (Magnoliopsida)
 
561.61
M: Kétszikűek általában
 
562
M: Gerinctelenek általában. Invertebrata
 
562/569
M: A paleozoológia rendszertana
CApaleozoológia rendszertana
 
57
M: Biológia
CAbiológia
élettan
 
57.01
M: biológia általános törvényei. Elméleti szempontok. Jellemző vonások és tulajdonságok
CAbiológiai törvény
 
57.011
M: Általános elméletek és elvek
 
57.012
M: Strukturális jellemzők. Makrostruktúra, mikrostruktúra, ultrastrultúra, végső struktúra
CAmakrostruktúra (biol)
mikrostruktúra (biol)
strukturális jellemzők (biol)
 
57.013
M: Fizikai-kémiai tulajdonságok és paraméterek
CAfizikai-kémiai tulajdonságok (biol)
 
57.014
M: Kémiai összetételtől és tulajdonságoktól függő jellemzők
CAkémiai összetételtől függő jellemzők (biol)
 
57.015
M: szerveződés komplexitásának jellemzői. Homogén, heterogén stb. szerveződés
CAheterogén szerveződés (biol)
homogén szerveződés (biol)
szerveződés komplexitásának jellemzői (biol)
 
57.016
M: Funkcionális aktivitás jellemzői. Strukturális, információs stb. funkciók
CAfunkcionális aktivitás jellemzői (biol)
információs funkció (biol)
strukturális funkció (biol)
 
57.017
M: Biológiai tulajdonságok jellemzői. Eredet, lokalizáció, szaporodás stb.
CAbiológiai tulajdonság
biológiai tulajdonságok jellemzői
eredet
lokalizáció (biol)
szaporodás
 
57.018
M: Külső jellemzők és jellemvonások. Forma, mennyiség, méret stb.
CAforma
mennyiség (biol)
méret
 
57.02
M: biológiai és etológiai folyamatok mechanizmusa. Működés. Környezeti kölcsönhatás. Társadalmi viselkedés
CAbiológiai folyamatok mechanizmusa
 
57.03
M: jellemző tulajdonságok változásának összessége. Biológiai jelenségek és folyamatok sebessége. Kinetika. Biológiai egyensúly
CAbiológiai egyensúly
biológiai folyamatok sebessége
kinetika
 
57.031
M: Spontán variációk. Fluktuáció
CAbiológiai variáció
spontán variáció (biol)
 
57.032
M: Belső tényezők hatására bekövetkező variációk (növekedés, fejlődés, differenciálódás stb.)
CAdifferenciálódás (biol)
növekedés
 
57.033
M: Külső tényezők hatására bekövetkező variációk
 
57.034
M: Ciklikus variációk, oszcilláció. Ritmusosság
CAciklikus varáció (biol)
oszcilláció
ritmusosság (biol)
 
57.038
M: Egyensúly
CAegyensúly
 
57.04
M: Hajtóerők. Hatások
CAhajtóerő (biol)
 
57.041
M: Belső tényezők
CAbelső tényezők hatása (biol)
 
57.042
M: Külső tényezők általában. Inhibitorok. Aktivátorok
CAaktivátor
inhibitor
külső tényezők hatása (biol)
 
57.043
M: Fizikai és más mechanikai tényezők
CAfizikai tényezők (biol)
 
57.044
M: Kémiai tényezők
CAkémiai tényezők (biol)
 
57.045
M: Meteorológiai, éghajlati és kozmikus tényezők
CAéghajlati tényezők (biol)
kozmikus tényezők (biol)
meteorológiai tényezők (biol)
 
57.047
M: Biotikus tényezők
CAbiotikus tényező
 
57.048
M: Társadalmi tényezők
CAtársadalmi tényezők (biol)
 
57.05
M: Szabályozó tulajdonságoktól függő jellemzők. A szabályozó folyamatok elvei különböző szinteken
CAszabályozó folyamatok (biol)
 
57.052
M: Szabályozás molekulaszinten (kontrollmechanizmus)
CAkontrollmechanizmus (biol)
szabályozás molekulaszinten (biol)
 
57.053
M: Szabályozás sejtszinten
CAszabályozás sejtszinten (biol)
 
57.054
M: Szabályozás szervi szinten
CAszabályozás szervi szinten (biol)
 
57.055
M: Szabályozás populációs és biocönotikus szinten
CAszabályozás biocönotikus szinten (biol)
szabályozás populációs szinten (biol)
 
57.056
M: szabályozási rendszerek és szintek közötti kölcsönhatás
 
57.06
M: élő szervezetek nevezéktana és rendszertani osztályozása. Biológiai taxonómia
CAbiológiai taxonómia
nevezéktan
rendszertan
szervezetek nevezéktana (biol)
taxonómia
taxonómia (biol)
 
57.061
M: nevezéktan elmélete. A nevezéktan jelrendszere és szabályai a biológiában
CAnevezéktan elmélete (biol)
 
57.062
M: Mesterséges rendszertani osztályozás
CAmesterséges rendszertani osztályozás (biol)
rendszertani osztályozás, mesterséges (biol)
 
57.062.2
M: Linné előtti rendszerek. Ray, Tournefort
CAlinné előtti rendszerek (biol)
 
57.062.4
M: Linné rendszere és kéttagú nevezéktana
CAlinné rendszere és nevezéktana (biol)
 
57.063
M: Természetes rendszertani osztályozás. Taxonómiai csoportok. Taxon
CArendszertani osztályozás, természetes (biol)
taxon (biol)
taxonómiai csoportok (biol)
 
57.063.2
M: Ország
CAország
 
57.063.3
M: Törzs
CAtörzs
 
57.063.4
M: Osztály
CAosztály (biol. taxonómia)
 
57.063.5
M: Rend
CArend
 
57.063.6
M: Család. Nemzetség
CAcsalád
nemzetség (biol. taxonómia)
 
57.063.7
M: Nem. Faj. Változat. Alak
CAalak (biol. taxonómia)
faj
nem
változat (biol. taxonómia)
 
57.063.8
M: Tenyészet. Fágtípusok. Szerotípusok
CAfág
fágtípusok (biol. taxonómia)
szerotípusok (biol. taxonómia)
tenyészet
 
57.064
M: Nevezéktani mesterséges osztályozás. Számszerű taxonómia
CAnevezéktani mesterséges osztályozás (biol)
számszerű taxonómia (biol)
taxonómia, számszerű (biol)
 
57.065
M: Törzsfejlődés szerinti osztályozási rendszer
CAtörzsfejlődés szerinti osztályozás (biol)
 
57.07
M: Kihalt fajok, rendek stb. Növényi, állati és emberi fosszilis maradványok
CAállati fosszilis maradványok (biol)
emberi fosszilis maradványok (biol)
kihalt fajok (biol)
növényi fosszilis maradványok (biol)
 
57.073
M: Problematikus, azonosíthatatlan maradványok
 
57.08
M: Biológiai technika, kísérleti módszerek és felszerelés
CAbiológiai technika
 
57.081
M: Biológiai laboratórium szervezete általában
CAbiológiai laboratórium szervezete
 
57.082
M: Laboratóriumi és múzeumi technikák növényi és állati mintapéldányok és gyűjtemények céljára
CAlaboratóriumi technika (biol)
 
57.082.1
M: Mintapéldányok beszerzése, befogása, azonosítása és rekonstruálása
 
57.082.2
M: Mintapéldányok gondozása, táplálása, szaporítása
 
57.082.5
M: Mintapéldányok preparálása és megőrzése a gyűjtemény számára
 
57.083
M: Mikrobiológiai, virológiai és immunológiai módszerek és technikák
CAimmunológiai módszer (biol)
mikrobiológiai módszer (biol)
virológiai módszer (biol)
 
57.084
M: Kísérletek és vizsgálatok egész, élő szervezeteken, növényeken vagy állatokon (in vivo)
CAin vivo kísérletek (biol)
 
57.085
M: Kísérletek és vizsgálatok szervezetek részein, pl. szerveken, szöveteken. In vivo. In vitro
 
57.085.2
M: Kísérletek izolált szerveken vagy szöveteken (in vitro)
CAin vitro kísérletek (biol)
 
57.085.4
M: Halott szerveken vagy szöveteken (postmortem)
 
57.086
M: Sejttani és szövettani vizsgálati technikák
CAsejttani vizsgálati technika (biol)
szövettani vizsgálati technika (biol)
 
57.086.1
M: Mintapéldányok preparálása
CAmintapéldányok preparálása (biol)
 
57.086.2
M: Optikai mikroszkópiai technika
CAmikroszkópiai technika (biol)
 
57.086.3
M: Elektronmikroszkópiai technika
CAelektronmikroszkópiai technika (biol)
 
57.086.8
M: Élő sejtek és szövetek vizsgálatának módszerei és felszerelései
CAélő sejt vizsgálatának módszere (biol)
sejt vizsgálatának módszere (biol)
 
57.087
M: Biológiai adatok rögzítésének (feljegyzésének) és kiértékelésének módszerei és felszerelései
CAbiológiai adat rögzítésének módszere
 
57.087.1
M: Biometria. Biológiai adatok statisztikai vizsgálata és értékelése
CAbiometria
 
57.087.2
M: Számlálási és nagyságmérési technikák. Grafikus feljegyzési technikák. Térképezési és térképkészítési eljárások a biológiában
 
57.087.3
M: Fényképészeti és mozgófilmezési módszerek és technikák biológiai képek rögzítésére és bemutatására
CAbiológiai képek rögzítésének módszere
 
57.088
M: Molekulák biológiai vizsgálatának speciális módszerei és technikái, pl. kémiai módszerek, szeparáció, ultracentrifugás módszer, röntgenezés, radioizotópos módszer stb.
CAmolekula biológiai vizsgálata
 
57.089
M: Orvosbiológiai módszerek. Fiziológiai, sebészeti, szövetkórtani stb. módszerek és technikák
CAfiziológiai módszer (biol)
orvosbiológiai módszer
sebészeti módszer (biol)
szövetkórtani módszer (biol)
 
572
M: Embertan. Antropológia
CAantropológia
embertan
 
572.02
M: Külső tényezők hatása emberre és rasszokra (emberfajtákra)
 
572.021
M: Éghajlat
CAéghajlat hatása emberre (antrop)
 
572.021.1
M: Akklimatizálódás
CAakklimatizálódás
 
572.022
M: Földrajzi hatások
CAföldrajzi hatások emberre (antrop)
 
572.023
M: Táplálkozás
CAtáplálkozás hatása emberre (antrop)
 
572.024
M: Szokások
CAszokás
 
572.025
M: Tevékenység, foglalkozás
CAfoglalkozás hatása emberre (antrop)
tevékenység hatása emberre (antrop)
 
572.026
M: Kulturális tényezők. Civilizáció
CAcivilizáció hatása (antrop)
kulturális tényezők hatása (antrop)
 
572.027
M: Állam és rassz. Politikai antropológia
CAállam hatása (antrop)
 
572.028
M: Közösség és rassz. Társadalom és rassz. A rasszok társadalmi dominanciája
CAközösség (antrop)
társadalom
 
572.029
M: Társadalmi osztályok antropológiája
CAosztályok antropológiája
társadalmi osztályok antropológiája
 
572.08
M: Antropológiai technika, kísérletek, megfigyelések
 
572.087
M: Antropometria. Mérések
CAantropometria
 
572.1
M: ember egytörzsű (monofiletikus) vagy többtörzsű (polifiletikus) keletkezése. Monogenézis. Poligenézis
CAegytörzsű keletkezés (antrop)
monofiletikus keletkezés (antrop)
polifiletikus keletkezés (antrop)
többtörzsű keletkezés (antrop)
 
572.1/.4
M: Emberszármazástan. Antropogénia. Az emberi faj eredete
CAantropogénia
emberszármazástan
 
572.2
M: emberi faj különbözősége: rasszok, fizikai típusok, változatosság
 
572.4
M: ember keletkezésének helye és ideje
 
572.5
M: Szomatológia. Az emberi test antropológiája
CAemberi test antropológiája
szomatológia
 
572.51
M: Általános testalkat. Testtartás. Testméretek
CAtestalkat
testméretek (antrop)
 
572.52
M: Pigmentáltság. Kültakaró
CAkültakaró (antrop)
pigmentáltság (antrop)
 
572.54
M: Fej és arc lágy részei
 
572.7
M: Morfológia. Az egyes szervek antropológiája
CAmorfológia
 
572.71
M: Koponyatan. Craniológia
CAcraniológia (antrop)
koponyatan (antrop)
kraniológia (antrop)
 
572.72
M: koponya arányai általában. Összehasonlítások az állati koponyával
 
572.73
M: Koponyatípusok
 
572.74
M: Agyi koponya
 
572.75
M: agyi koponya részeinek faji eltérései
 
572.76
M: Homlok koponya
 
572.77
M: Fog. Természetes fogsor
 
572.781
M: Csonttan. Osteológia. A koponyán kívüli csontrendszer
 
572.782
M: Izomrendszer
 
572.783
M: Keringési rendszer
 
572.784
M: Légzőrendszer
 
572.785
M: Emésztőrendszer
 
572.786
M: Elválasztási rendszer
 
572.787
M: Urogenitális rendszer. Húgy-ivarszervi rendszer
 
572.788
M: Központi idegrendszer
 
572.79
M: Antropobiológia. Rasszok fiziológiája. Rassz patológia
 
572.795
M: Fajkeveredés. Emberi fajok kereszteződése
 
572.9
M: Különleges antropológia. Etnológia. Az egyes rasszok (emberfajták)
CAemberfajta
emberfajták antropológiája
rassz
rasszok antropológiája
 
572.94
M: Fehér, europid
CAeuropid rassz (antrop)
fehér rassz (antrop)
 
572.95
M: Sárga, mongoloid. Rézbőrű
CAmongoloid rassz (antrop)
rézbőrű rassz (antrop)
sárga rassz (antrop)
 
572.96
M: Fekete, negroid
CAfekete rassz (antrop)
negroid rassz (antrop)
 
573
M: Általános és elméleti biológia
CAáltalános biológia
elméleti biológia
 
573.2
M: Elméleti biológia
 
573.3
M: Élő és élettelen anyag, kémiai és szerkezeti különbségek
CAélő és élettelen anyag (biol)
 
573.4
M: Mikroorganizmusok, növények és állatok mint az élet megjelenési formái
CAállat mint az élet megjelenési formája (biol)
mikroorganizmus mint az élet megjelenési formája (biol)
növény mint az élet megjelenési formája (biol)
 
573.5
M: élet eredetének problémája. Élet más bolygókon. Exobiológia
CAélet eredete
élet más bolygón
exobiológia
 
573.6
M: Alkalmazott biológia általában
CAalkalmazott biológia
 
573.7
M: Élő rendszerek általános tulajdonságai és jellemzői
CAélő rendszer
élő rendszerek tulajdonságai (biol)
 
574
M: Általános ökológia. Biocönológia. Hidrobiológia. Biogeográfia
CAbiocönológia
ökológia
 
574.2
M: élő szervezetek és a környezet. Természetes környezet. Preferendum
CAélő szervezet és környezet (biol)
 
574.3
M: Populációk és környezet. A populációk dinamizmusa
CApopuláció és környezet (biol)
 
574.4
M: Szárazföldi biocönózisok és ökoszisztémák. Biogeokémiai körfolyamatok. Tápláléklánc
CAbiocönózis szárazföldön
ökoszisztéma szárazföldön
szárazföldi biocönózis (biol)
 
574.5
M: Hidrobiológia. Vízi biocönózisok és ökoszisztémák
CAhidrobiológia
 
574.57
M: Vizek hidrobiológiai tipológiája
 
574.58
M: Vízi biocönózisok
CAbiocönózis vízben
ökoszisztéma vízben
vízi biocönózis
 
574.583
M: Plankton
CAplankton
 
574.584
M: Nekton
 
574.587
M: Benthos. Tengerfenék növény- és állatvilága
 
574.6
M: Alkalmazott hidrobiológia
CAalkalmazott hidrobiológia
 
574.62
M: Halászati hidrobiológia
CAhalászati hidrobiológia
 
574.63
M: Egészségügyi hidrobiológia. Hulladékkezelés. Szennyvízfeldolgozás
CAegészségügyi hidrobiológia
 
574.64
M: Vízi toxikológia
CAvízi toxikológia
vízszennyeződés (biol)
 
574.65
M: Technikai és hajózási hidrobiológia
 
574.68
M: Űr-hidrobiológia. Körfolyamatok
CAűr-hidrobiológia
 
574.9
M: Biogeográfia (életföldrajz). Az élőlények földrajzi elterjedése
CAbiogeográfia
életföldrajz
élőlények földrajzi elterjedése
 
574.91
M: Vándorlás. Élőhely-változtatás
CAélőhely-változtatás (biol)
vándorlás (biol)
 
575
M: Általános genetika. Általános citogenetika. Immunogenetika. Evolúció. Fajok kialakulása. Törzsfejlődés
CAáltalános genetika (biol)
citogenetika
genetika
immunogenetika