SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország története az Árpádok korában (1038–1301)
IRTA MARCZALI HENRIK

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
MÁSODIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1896


A magyar szent korona.
A Magyar Tud. Akadémiának 1880-ban eszközölt hivatalos fölvétele után


Egyház alapkövének letétele.
Rajzolta Vágó Pál