SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország három részre oszlásának története (1526–1608)
IRTA ACSÁDY IGNÁCZ

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
ÖTÖDIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

A M. TUD. AKADÉMIA ÁLTAL A BÜK LÁSZLÓ-ALAPBÓL 1000 FORINTTAL JUTALMAZOTT MUNKA

KIADJA AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT
BUDAPEST
1897


Izabella királyné az országtól búcsut vesz.
Wagner Sándor festménye a Magyar Tudományos Akadémia birtokában.1


  1. S nem az országos képtárban, mint a kép aláirása tévesen mondja.[VISSZA]