SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig
IRTA ANGYAL DÁVID

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
HATODIK KÖTET

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

KIADJA AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1898


Magyar vitézek török foglyokat kisérnek.
Rajzolta Vágó Pál.