SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711–1815)
IRTA MARCZALI HENRIK

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
NYOLCZADIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1898


Mária Terézia.
Meytens Márton egykoru festménye a herczeg Esterházyak eszterházi kastélyában