SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

A nemzeti államalkotás kora (1815–1847)
IRTA BALLAGI GÉZA

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
KILENCZEDIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1897


Gróf Széchenyi István.
Amerling Frigyes festménye a Magyar Tudományos Akadémiában