SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

ELSŐ KÖNYV • MAGYARORSZÁG TERÜLETE A RÓMAI HÓDÍTÁS ELŐTT.
IRTA FRŐHLICH RÓBERT


Dombormű az osztropataki lelet ezüstcsészéjéről.
A bécsi udvari múzeumban.
Rajzolta Cserna Károly