SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

MÁSODIK KÖNYV • A HONFOGLALÁS


Byzanczi diszítés a IX. századból.
Eredeti mótivumról rajzolta Cserna Károly