SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

HARMADIK KÖNYV • KALANDOZÁSOK KORA


Magyar fegyverek a X. századból.
(Szent-István prágai kardja; a nemesócsai kard; a sisak és kópja a nagy-szent-miklósi kincs u. n. sarmata vitézének fegyverzete után; a pajzs középkori kaukázusi minta után, a pilini leletből vett díszítéssel.)
Rajzolta Richter Aurél