SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

NEGYEDK KÖNYV • A FEJEDELEMSÉG ÁTALAKULÁSA


Byzanczi díszítés a X. századból.
Eredeti motivum után rajzolta Cserna Károly