SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

HARMADIK KÖNYV • VÉDELMI HARCZOK A TÖRÖKÖK ÉS HUSZITÁK ELLEN.


Zsigmond római császár koronázása.
Dombormű a római Szent-Péter-templom középső nagy bronzkapuján; Antonio Filarete flórenczi művész munkája 1447-ből. Az oltár előtt ülő IV. Eugen pápa az előtte térdelő Zsigmond fejére teszi a császári koronát. A császár mögött áll kisérete, a XV. század első felének megfelelő olasz lovagi viseletben; az első közűlök a birodalmi pallost tartja.
Fénykép után.